Kristina AtKisson ny generalsekreterare för NMC

PRESSMEDDELANDE 16 SEPTEMBER 2016 - I sin nya roll som generalsekreterare för NMC vill Kristina AtKisson bidra till att bygga broar mellan näringsliv, policy, forskning, utbildning och intresseorganisationer. Med sin långa och breda erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor ser hon många möjligheter med ett nationellt och branschöverskridande nätverk som NMC.

Läs mer

Så tycker ledande företrädare för näringslivet om regeringens klimatarbete halvvägs till valet

NYHET - Två år har gått sedan regeringen tillträdde, två år är kvar till valet. Hur har det gått med klimatåtagandena? Detta diskuterades på NMC:s och Fores seminarium i Stockholm den 8 september 2016. Talare var bland andra Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Ledande företrädare för näringslivet, tankesmedjorna och miljörörelsen kommenterar det hittillsvarande arbetet och ger varsitt medskick till regeringen inför de nästkommande två åren.

Läs mer

27 september 2016

Integrerad hållbarhetskommunikation

MILJÖIMPULS, GÖTEBORG - Allt fler företag väljer integrerad rapportering istället för separata års- och hållbarhetsredovisningar. Integrerad rapportering innebär kortfattat att företagen i sin årsredovisning också rapporterar om sitt hållbarhetsarbete. Vi har bjudit in Lars-Olle Larsson, ambassadör för IIRC i Sverige och Senior Advisor i Halvarsson & Halvarsson och Eva Lindebäck Brandt, Director CSR Stakeholder Management på Volvo AB för att tala om integrerad rapportering.

Läs mer

6 oktober 2016

Energikartläggning – Hur gör man och vilka är nyttorna?

FRUKOSTMÖTE, STOCKHOLM - Under 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag i kraft. På detta möte kommer vi prata om: Hur lyckas man med sin energikartläggning och vilka är nyttorna? Vilka stöd och krav finns för stora respektive små- och medelstora företag? Vi kommer dessutom få lyssna till ett företagscase. Talare från Energimyndigheten.

Läs mer

12 oktober 2016

Snart är det dags - vad kommer de nya lagkraven på hållbarhetsrapportering att innebära?

FRUKOSTMÖTE, STOCKHOLM - Den 1 december förväntas de nya lagkraven om företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy att träda i kraft. På detta möte kommer vi att få veta mer om vad kraven innebär samt varför regeringen anser det är viktigt att företagen hållbarhetsrapporterar. Talare: Sveriges ambassadör för hållbart företagande, Diana Madunic och Cecilia Björkwall, Mannheimer Swartling.

Läs mer

13 oktober 2016

Hållbarhetsdagen och prisutdelning av Hållbart Ledarskap 2016

KONFERENS, STOCKHOLM - I kölvattnet av det lyckade klimatavtalet i Paris krävs det hållbara ledarskapet. I samband med Veckans Affärers Hållbarhetsdag delar NMC ut priset Hållbart Ledarskap 2016. Medlemmar i NMC deltar på Hållbarhetsdagen till rabatterat pris och betalar bara 995 kr (ordinarie pris är 2295 kr).

Läs mer

25 oktober 2016

Hållbarhetsarbete som skapar finansiellt värde – Shared Value

FRUKOSTMÖTE, STOCKHOLM - Under 2015 gjorde Skandia tillsammans med Uppsala universitet en forskningsstudie i "shared value" – hur man kombinerar affärsnytta med samhällsnytta. Och på Fortune Magazines Change the World list hamnar Skandia på plats 20 – i världen! Kom och träffa Skandias hållbarhetschef Lena Hök som berättar mer om Skandias framgångsrika hållbarhetsarbete.

Läs mer