How do we accelerate the transition to a circular economy? Barriers, challenges and opportunities

KONFERENS, 26 JANUARI 2017, STOCKHOLM – Kom och inspireras av en av världens främsta experter och läromästare inom cirkulär ekonomi – Peter Hopkinson. Under en hel eftermiddag delar Peter med sig av sina kunskaper, erfarenheter och råd, kryddat med spännande internationella exempel på cirkulära affärsmodeller. Talare är också Anders Wijkman och Erik Hedén.

Läs mer

8 februari 2017

Vad är nyckeln till ett framgångsrikt klimatarbete?

WEBBMÖTE + RUNDABORDSMÖTE, STOCKHOLM - Skanska och SCA är två av företagen som har kommit med på CDP:s A-lista 2016. Vi har bjudit in dem för att berätta om sina klimatarbeten. Välkommen att ta del av deras erfarenheter samt att delta i en diskussion om vilka nycklar som leder till ett framgångsrikt klimatarbete.

Läs mer

14 februari 2017

Coop river matpyramiden med "Kära köttbit, vi måste prata”

RUNDABORDSMÖTE, STOCKHOLM - Hur långt kan och bör man som företag gå för att påverka sina slutkonsumenter? Välkommen till ett spännande möte där Coops hållbarhetschef Louise König samt hållbarhetsstrateg Anneli Bylund berättar om Coops omdiskuterade kampanj, vilka reaktioner den fått från olika intressenter samt hur man har hanterat dessa.

Läs mer

15 mars 2017

Vad kan företag göra för att förhindra barnövergrepp på nätet?

RUNDABORDSMÖTE, STOCKHOLM - Statistik visar att 1 av 1000 personer tittar på övergreppsmaterial på sin arbetsplats. Välkommen att diskutera vad man som företag kan göra för att upptäcka och motverka barnövergrepp som sker online av anställda på arbetsplatsen. Telia och CGI arbetar aktivt med detta och kommer att dela med sig av sina erfarenheter.

Läs mer

H&M:s VD Karl-Johan Persson pristagare av Hållbart Ledarskap 2016

PRESSMEDDELANDE - NMC tilldelar Karl-Johan Persson, VD för H & M Hennes & Mauritz AB, priset Hållbart Ledarskap 2016. Han får priset för sitt sätt att inspirera och utmana hela modeindustrin genom att driva komplexa hållbarhetsfrågor med målet att åstadkomma långsiktig förändring. Foto: Pax Engström.

Läs mer

Så tycker ledande företrädare för näringslivet om regeringens klimatarbete halvvägs till valet

NYHET - Två år har gått sedan regeringen tillträdde, två år är kvar till valet. Hur har det gått med klimatåtagandena? Detta diskuterades på NMC:s och Fores seminarium i Stockholm den 8 september 2016. Talare var bland andra Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Ledande företrädare för näringslivet, tankesmedjorna och miljörörelsen kommenterar det hittillsvarande arbetet och ger varsitt medskick till regeringen inför de nästkommande två åren.

Läs mer

Kristina AtKisson ny generalsekreterare för NMC

PRESSMEDDELANDE - I sin nya roll som generalsekreterare för NMC vill Kristina AtKisson bidra till att bygga broar mellan näringsliv, policy, forskning, utbildning och intresseorganisationer. Med sin långa och breda erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor ser hon många möjligheter med ett nationellt och branschöverskridande nätverk som NMC.

Läs mer