Nominera en kandidat till priset Hållbart Ledarskap 2017!

Priset delas ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Priset tilldelas en person som genom ett föredömligt ledarskap har bidragit till att betydande steg tagits mot social, ekonomisk och/eller ekologisk hållbarhet i hens organisation eller i samhället. Pristagarens insatser skall präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet. Välkommen att nominera din kandidat senast den 31 mars 2017.

Läs mer

30 mars 2017

Hur lever man upp till den nya lagen om hållbarhetsrapportering?

RUNDABORDSMÖTE, MALMÖ - Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsredovisning som började gälla den 1 december 2016 ställer nya och intressanta krav på våra företag. Kom och träffa Joel Mårtensson, advokat från Mannheimer Swartling, och Eva Gustafsson, Miljö- och Energisamordnare Södra Skogsägarna ekonomisk förening, som redan arbetar med hållbarhetsredovisning. De kommer att guida oss i den nya lagen och hur arbetet med att rapportera hållbart kan bedrivas. Var med och dela dina tankar, funderingar och erfarenheter av hållbarhetsrapportering!

Läs mer

30 mars 2017

Hur minskar vi vårt vattenavtryck i leverantörsled?

WEBB- & RUNDABORDSMÖTE, STOCKHOLM - Brist på vatten medför stora utmaningar för länder och människors hälsa världen över. Det innebär också en affärsrisk för många branscher och företag – inte minst i deras leverantörskedjor. Trots detta bedriver förhållandevis få företag ett systematiskt förbättringsarbete som omfattar vattenanvändningen i leverantörsled. Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar hur företag i samarbete med sina leverantörer kan minska sitt vattenavtryck och därmed också sina affärsrisker.

Läs mer

6 april 2017

Hur kan Integrerad Rapportering lyfta och inspirera hållbarhetsarbetet?

WEBB- & RUNDABORDSMÖTE, STOCKHOLM - Välkommen till ett spännande seminarium där vi tar oss en närmare titt på Integrerad Rapportering. Varför ska man använda IR och vilka använder det redan? Hur kan IR kombineras med till exempel GRI och det nya redovisningskravet? Hur kan IR användas som ett verktyg för att lyfta och inspirera hållbarhetsarbetet i stort? Välkommen att diskutera!

Läs mer

26 april 2017

Trendspaning inom hållbara leverantörskedjor

HELDAGSWORKSHOP, STOCKHOLM - Mer regleringar och medvetna konsumenter driver företagen att förändras. Ökade krav på transparens och spårbarhet, internationella regleringar för mänskliga rättigheter i leverantörskedjan och Agenda 2030 är några exempel på nuvarande och kommande drivkrafter. Välkommen till en dag då vi samlar GreenChains och NMC:s medlemmar för att diskutera hur vi kan arbeta med våra leverantörskedjor i den framtid som börjar nu!

Läs mer

26 april 2017

Välkommen till NMC:s årsmöte 2017

ÅRSMÖTE, STOCKHOLM - Vilka beslut tycker du som medlem att föreningen ska ta? Vilka frågor tycker du är viktiga? Hur ska NMC skapa bäst medlemsnytta? Välkommen till NMC:s årsmöte och gör din röst hörd!

Läs mer

Uppskattad NMC-konferens om cirkulär ekonomi

Den 26 januari 2017 samlades nästan 100 NMC-medlemmar i Stockholm för att delta på nätverkets kick-off-konferens med rubriken "How do we accelerate the transition to a circular economy? – Barriers, challenges and opportunities." Peter Hopkinson - en av världens främsta experter och läromästare inom cirkulär ekonomi - delade med sig av sina kunskaper, erfarenheter och råd, kryddat med spännande internationella exempel på cirkulära affärsmodeller. Talare var också Anders Wijkman, Erik Hedén, Pär Larshans och Amir Rashid.

Läs mer