Innovativa och hållbara affärsmodeller i den cirkulära ekonomin – så lär företag av varandra

ALMEDALEN 5 JULI 2016 - Efter förra årets succéseminarium med publikrekord är det nu dags för ett nytt NMC-seminarium i Almedalen! Medverkande är bland andra Lin Lerpold, professor på Handelshögskolan i Stockholm, och Johan Söderström, vd på ABB Sverige och vinnare av Hållbart Ledarskap 2015. Kom och nätverka och ta del av andras erfarenheter. NMC-medlemmar bjuds på lunch innan seminariet.

Läs mer

24 maj 2016

Frukostmöte med Parul Sharma om Agenda 2030

FRUKOSTMÖTE, STOCKHOLM - Parul Sharma, Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge, har av regeringen utsetts till ordförande för delegationen som ska ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Handlingsplanen ska även passa näringslivet, men vad gäller för näringslivet och olika branscher? Hur kan företag och organisationer engagera sig i processen?

Läs mer

26 maj 2016

Hållbar upphandling – hinder eller möjlighet?

RUNDABORDSMÖTE, STOCKHOLM - Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och social hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Vilka möjligheter och hinder finns vid upphandling? Vad kan miljö-, hållbarhets- och inköpsansvariga lära av hållbara upphandlingar? Välkommen att diskutera med myndigheter, landsting, kommun och företag!

Läs mer

1 juni 2016

Vilka miljökrav kan företag ställa på sina transportörer?

RUNDABORDSMÖTE, MALMÖ - Vilken påverkan har företagens transporter? Vilka miljökrav kan företag ställa på sina transportörer till exempel när det gäller val av bränsle, motorer, utsläpp och arbetsmiljö? Välkommen att diskutera transporter och dela med dig av dina erfarenheter. Dessutom ingår en rundvandring hos DHL där du får chansen att se samlastning i verkligheten på en helt ny godsterminal och med helt ny teknik!

Läs mer

2 juni 2016

Vad innebär ekologisk kompensation?

FRUKOSTMÖTE, GÖTEBORG - Begreppet ”ekologisk kompensation” dyker upp allt oftare i olika sammanhang. Krav på kompensation kan t.ex. ställas i samband med att en verksamhet prövas enligt miljöbalken. Det handlar om att på något sätt kompensera för förlorade eller skadade naturvärden genom att exempelvis nyskapa eller restaurera naturvärden i andra områden. Vi har bjudit in experter från Naturvårdsverket för att reda ut begreppet.

Läs mer

8 juni 2016

Hur sätter vi vetenskapligt baserade hållbarhetsmål?

FRUKOSTMÖTE, STOCKHOLM - På detta möte kommer vi att lära oss mer om initiativet Science Based Targets. Hur fungerar det? Hur kan företag använda det? Vad är kopplingen till klimatavtalet i Paris? Vi kommer också att få lyssna till ett företag som anslutit sig till initiativet och satt sina mål i linje med Science Based Targets. Talare från WWF och Coca Cola.

Läs mer

Här är hållbarhetspersonerna på listan över framtidens kvinnliga ledare 2016

NYHET - För tionde året i rad har Ledarna rankat landets 75 främsta unga kvinnliga chefer och ledare som gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap. Bland annat finns NMC:s generalsekreterare Lena Ander med på listan. Anna Brynås (bilden), koncernchef och vd på Swedish Biogas International, toppar listan. NMC har gått igenom listan och plockat ut de personer som driver på utvecklingen mot ett hållbart näringsliv.

Läs mer