NMC:s Hållbarhetspanel

I oktober 2018 var det premiär för NMC:s Hållbarhetspanel. Panelen utgörs av personer i NMC:s medlemsorganisationer som har det övergripande ansvaret för att leda och driva hållbarhetsarbetet. Ett par gånger per år kommer panelen att få svara på frågor som syftar till att mäta temperaturen i hållbarhetsarbetet. På den här sidan samlar vi frågorna vi ställde och svaren vi fick.

Panelen består för närvarande av 55 personer från våra medlemsföretag från en bred skara branscher som till exempel bygg, fastighet, energi, IT/telecom, livsmedel, läkemedel, transport, skog och finans samt från den offentliga sektorn.