Hållbart Ledarskap 2018

Om priset

Priset Hållbart Ledarskap delas ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring hållbar utveckling som bedrivs i det svenska samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden.

Marknadens krav på social, ekonomisk och ekologisk hänsyn blir allt högre och arbetet med miljö och hållbar utveckling alltmer betydelsefullt. NMC vill uppmärksamma alla de som arbetar aktivt för att integrera tänkandet kring miljö och hållbar utveckling i näringslivet. Priset är årligt och delades ut för första gången 1999.

Vem kan tilldelas priset?

Priset delas ut till en person som genom ett kompetent ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

Personen i fråga ska vara verksam i Sverige och inte ha hållbarhet som sin huvudsakliga sysselsättning. Den primära målgruppen för mottagande av priset är personer inom svenskt näringsliv men det kan även tilldelas personer inom andra sektorer i samhället.

OBS! Vänligen notera att föregående års slutkandidater (Ann Carlsson, VD på Apoteket; Christoffer Bergfors, Sverigechef och vice VD på Max Burgers AB, och Monica Lingegård, VD på Samhall) inte kan nomineras i år.

Vem kan nominera kandidater?

Vem som helst kan nominera kandidater – dock ej de personer som ingår i juryn.

Hur gör man för att nominera en kandidat?

Nomineringsprocessen stängde den 31 mars 2018. Det går inte längre att nominera.

Vem utser vinnaren?

Bland de nominerade väljer NMC:s styrelse ut fem toppkandidater. NMC:s kansli samlar därefter in kompletterande information om respektive toppkandidats verksamhet; vision, mål och nådda resultat – samt eventuella betydande luckor i hållbarhetsarbetet. Styrelsen väljer sedan ut tre slutkandidater som intervjuas. Underlaget och intervjuerna sammanställs och skickas till juryn som utser vinnaren.

NMC:s styrelse utser årligen juryn som består av:

 • NMC:s ordförande
 • Representant för näringslivet (i regel förra årets pristagare)
 • Representant för NGO (Generalsekreteraren för WWF är fast ledamot)
 • Representant för akademi
 • Representant för media
 • Känd person med ett uttalat engagemang för hållbarhet

När delas priset ut?

Priset Hållbart Ledarskap 2018 kommer att delas ut i höst vid NMC:s prisgala i Stockholm. Datumet är inte satt ännu.

Vad får pristagaren?

Utmärkelsen består av ett vandringspris i form av en glasstatyett i återvunnet glas, utformat av glaskonstnären Jonas Torstensson, Torstensson Art & Design. Pristagaren får även en glasplakett att behålla själv. Även den är utformad av Torstensson Art & Design.

Vilka personer har tilldelats priset tidigare?

 • 2017: Christoffer Bergfors, Sverigechef och vice VD, Max Burgers
 • 2016: Karl-Johan Persson, VD, H&M
 • 2015: Johan Söderström, VD, ABB Sverige
 • 2015: bubblare: Simon Werbart Flato och Markus Danell, Grundare, Sustainergies
 • 2014*: Karin Bodin, VD, Polarbröd
 • 2014: hedersomnämnande*: Barista Fair Trade Coffee
 • 2012: Peter Norman: Finansmarknadsminister
 • 2011: Percy Barnevik, Hand in Hand International
 • 2010: Kjell Hasslert, Telge
 • 2009: Christina Lampe Önnerud, Boston Powers
 • 2008: Göran Lundblad: Skånetrafiken
 • 2007: Carl Piper, Högestad & Christinehof Förvaltnings AB
 • 2006: Carola Magnusson, Grundare och VD, Carolas Eko
 • 2005: Lars Backsell, VD, Recip
 • 2004: Mats Lederhausen, Managing Director, McDonald’s
 • 2003: Göran Broman, Professor, Blekinge Tekniska Högskola
 • 2002: Anders Dahlvig, VD, IKEA
 • 2001: Hans-Olof Nilsson, Grundare och entreprenör, H-O Nilsson AB
 • 2000: Gunnar Rundgren, Grundare, KRAV
 • 1999: Thomas Sandström, Schenker-BTL AB

* Priset har delats ut varje år men 2014 flyttades prisutdelningen från våren till hösten vilket gjorde att pristagaren fick pris för innevarande år istället för föregående år. Därför tilldelades Karin Bodin 2014 års pris istället för 2013.

Har du frågor om priset?

Ring 010-505 14 45 eller mejla till info@nmc.a.se.

2017 års vinnare: Christoffer Bergfors, Sverigechef och vice VD på Max Burgers AB (Foto: Chris Chong)

Vandringspriset är designat av Jonas Torstensson.

Läs pressmeddelandet här!