Här nedan är en lista över hållbarhetsevent som våra medlemmar bjuder in till. Vill du annonsera om ett event? Vänligen läs kriterierna längst ner på sidan.

Kriterier för att få annonsera event via NMC:

  • Eventet ska bidra till ett utbyte av kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett framgångsrikt, integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete
  • Eventet kan rikta sig även till andra än NMC-medlemmar
  • Eventet ska vara kostnadsfritt för NMC-medlemmar
  • Arrangören ska vara medlem i NMC

NMC förbehåller sig rätten att inte publicera event som äger rum samma dag som NMC:s egna event.

Vill du annonsera om ett event?

Maila i så fall följande information till info@nmc.a.se och ange “Medlemmar bjuder in” i ämnesraden:

  • Rubrik
  • Kort beskrivning (ett stycke)
  • Datum och ort
  • Eventuell möjlighet att delta via webben
  • Namn på arrangör/er
  • Länk för mer info och anmälan

Vi kommer också att flagga för medlemmarnas event i vårt nyhetsbrev. Ju tidigare vi får information om eventet desto större sannolikhet är det att vi hinner få med det i nyhetsbrevet.