Ansökan

Är du intresserad av att vara mentor eller adept? Ansökningen stängde den 28 mars 2018, men du är välkommen att söka igen nästa år.

NMC:s mentorskapsprogram 2018

Våra medlemmar har talat och vi har lyssnat. Under förra året framkom det önskemål om att starta ett mentorskapsprogram inom nätverket. Vi har därför utvecklat ett program som vi planerar att genomföra under 2018. Här nedan kan du läsa mer om programmet.

Vänligen observera att antalet platser i programmet är begränsat. Vi kommer att fördela platserna för att få bästa möjliga matchning mellan adept och mentor. Ingen form av marknadsföring av konsulttjänster till adepten får förekomma. Fokus ligger på adeptens behov då matchning görs.

Syfte med programmet

Adept:

 • Få stöd i sitt hållbarhetsarbete och/eller sin yrkesroll
 • Kunna ventilera dilemman/utmaningar och ställa frågor
 • Ha någon extern person att bolla med
 • Få tips, inspiration och nya infallsvinklar

Mentor:

 • Dela med sig av sina erfarenheter
 • Utveckla sitt eget ledarskap/coachning
 • Stötta adepten i hens hållbarhetsarbete
 • Ge ett utifrånperspektiv på adeptens frågor/utmaningar/dilemman

Gemensamt:

 • Dela kunskaper och erfarenheter kring ett framgångsrikt hållbarhetsarbete
 • Reflektera kring olika hållbarhetsfrågor/utmaningar
 • Utvidga sina personliga nätverk
 • Lära känna varandra
 • Få nya perspektiv
 • Förtroliga samtal

Målgrupp för programmet

Adept:

 • Medlem i NMC
 • Arbetar med att leda/samordna/driva hållbarhetsarbetet – på övergripande nivå eller inom ett visst område – inom företag och organisationer
 • Vill utvecklas inom sin yrkesroll
 • Villig att dela med sig av sina yrkesrelaterade frågor, utmaningar, dilemman
 • Öppen för nya förslag, råd och perspektiv

Mentor:

 • Medlem i NMC
 • Betydande erfarenhet av att arbeta leda/samordna/driva hållbarhetsarbetet – på övergripande nivå eller inom ett visst område – inom företag och organisationer
 • Nyfiken på andra människor och vill bidra till någon annans utveckling
 • Vill dela med sig av sina erfarenheter
 • Har erfarenhet av, eller vill prova på, coachningsrollen

Upplägg och tidplan för programmet

Undersökning av intresse bland medlemmar att delta i programmet (februari)

Kansliet skickar som första steg ut en förfrågan till NMC:s medlemmar gällande intresse för att vara mentor. Under förutsättning att minst fem personer är intresserade skickas en ny förfrågan ut gällande intresse för att vara adept.

Matchning (mars/april)

NMC matchar ihop mentorerna med adepterna i lämpliga par.

Introduktion (april)

NMC bjuder in till två startmöten (webbmöten) – ett för mentorer och ett för adepter. NMC berättar om mentorskapsprogrammet och svarar på frågor.

Träffar (maj – november)

Paren träffas fyra gånger under en sexmånadersperiod. Adepten ansvarar för att föreslå ämnen som hen vill ta upp på träffarna. Paren bestämmer när och var de ska träffas. Paren sköter sig själva, men kan kontakta NMC vid behov, t.ex. om matchningen inte funkar.

Avslut (november)

Efter sex månader samlar NMC mentorerna och adepterna var för sig för avslutande möten för reflektion och utvärdering av mentorskapsprogrammet.

Kontakt

Har du frågor om programmet är du välkommen att ringa 010-505 14 45 eller mejla till info@nmc.a.se (ange ”Mentorskapsprogram” i ämnesraden).