2015 års bubblare: Simon Werbart Flato och Markus Danell. Sustainergies

 

 

Priset Hållbart Ledarskap

Priset Hållbart Ledarskap delas ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring hållbar utveckling som bedrivs i det svenska samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden.

Marknadens krav på social, ekonomisk och ekologisk hänsyn blir allt högre och arbetet med miljö och hållbar utveckling alltmer betydelsefullt. NMC vill uppmärksamma alla de som arbetar aktivt för att integrera tänkandet kring miljö och hållbar utveckling i näringslivet. Priset är årligt och delades ut för första gången 1999.

Nomineringsperioden för 2016 års pris stängde den 5 april

 

Vinnare 2015: Johan Söderström, VD för ABB Sverige

Prisutdelningen ägde rum i samband med Veckans Affärers hållbarhetsdag på Grand Hôtel i Stockholm den 13 oktober 2015. Prisutdelare var H.K.H. Kronprinsessan Victoria. 

Läs vårt pressmeddelande här!2015 års vinnare av priset Hållbart Ledarskap - Johan 
Söderström, VD ABB Sverige (längst till höger), tillsammans med (från höger till vänster): Ylva Öhrnell, ordförande NMC, H.K.H. Kronprinsessa Victoria och Lena Ander, generalsekreterare NMC. Foto: Pax Engström Nyström

Bubblare

I samband med NMC:s prisutdelning av Hållbart Ledarskap den 13 oktober 2015 fick Simon Werbart Flato och Markus Danell, grundare och initiativtagare till Sustainergies, ta emot ett diplom som årets bubblare. Utmärkelsen betonar den betydelse Sustainergies har för att rusta studenter till att bli framtidens hållbara ledare.

Läs mer här!

Tidigare pristagare

Klicka här för att se vilka personer som har tilldelats priset sedan 1999 och fram till idag.

Vad får pristagaren?

Utmärkelsen består, förutom äran, av ett vandringspris i form av en glasstatyett i återvunnet glas, utformat av glaskonstnären Jonas Torstensson.

Vem kan tilldelas priset Hållbart Ledarskap?

Priset ska tilldelas en person som genom ett föredömligt ledarskap har bidragit till att betydande steg tagits mot social, ekonomisk och/eller ekologisk hållbarhet i dennes organisation eller i samhället. Pristagarens insatser skall präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

Priset är avsett för personer som inte har dessa frågor som sin huvudsakliga sysselsättning. Den primära målgruppen för mottagande av priset är personer inom svenskt näringsliv. Det kan även tilldelas personer inom andra sektorer i samhället.

Urvalsprocessen 2016

Priset utlyses och allmän nominering av pristagare sker från allmänhet och företag i Sverige. Nomineringsperioden för 2016 års pris stängde den 5 april 2016.

  1. NMC:s kansli granskar och kvalitetssäkrar nomineringarna. Styrelsen gör sedan en första utvärdering och väljer ut 4-5 st personer som bedöms ha gjort de främsta insatserna. Dessa blir slutkandidater till priset.

  2. En mindre bedömningsgrupp bestående av tre personer (representanter från NMC:s styrelse och kansli) utvärderar slutkandidaternas insatser genom besök och intervjuer.

  3. Bedömningsgruppens utvärdering föreläggs juryn, som utser vinnaren.

Jury

Juryn 2016 består av följande personer:

  • Björn Ferry, f.d. skidskytt i svenska landslaget
  • Johan Söderström, VD för ABB Sverige och 2015 års vinnare av priset
  • Per Olof Lindsten, Redaktör och Digitalchef på Veckans Affärer
  • Håkan Wirten, generalsekreterare för WWF
  • Ylva Öhrnell, ordförande för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv och Miljö- och Kvalitetschef för DHL Freight
  • Lena Ander, generalsekreterare för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv

 


Hej Kristina AtKisson, ny generalsekreterare för NMC!

Publicerad 2016-09-16 NMC:s kansli och styrelse är glada över att välkomna Kristina AtKisson, eller… Läs mer

Kristina AtKisson ny generalsekreterare för NMC

Pressmeddelande 16 september 2016 I sin nya roll som generalsekreterare för NMC Nätverket för Hållbart… Läs mer

Så tycker ledande företrädare för näringslivet om regeringens klimatarbete halvvägs till valet

  Två år har gått sedan regeringen tillträdde, två år är kvar till valet. Hur har det gått med… Läs mer

NMC:s generalsekreterare går till medie- och underhållningsbranschen

Pressmeddelande 2016-08-24 Efter att ha drivit en stark förändringsresa går Lena Ander, generalsekreterare… Läs mer

NMC-medlemmars hållbarhetsevent i Almedalen 2016

I listan nedan ser du NMC-medlemmarnas hållbarhetsevenemang i Almedalen. Måndag 4 juli 2016 Digitaliseringen… Läs mer

Näringslivstopparna som gör upp om priset Hållbart Ledarskap

Pressmeddelande den 2 juni 2016 Styrelsen i NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv har enats om… Läs mer