Valnämnd

Medlemmars förslag på kandidater till styrelsen ska i enlighet med NMC:s stadgar inkomma senas vid utgången av januari månad.

Anna Nilsson

Förvaltningsdirektör, Uppsala kommun
anna.m.nilsson(at)uppsala.se

Maria Bleichenberg

Rådgivare Hållbar utveckling, Esam
maria.bleichenberg(at)esam.se

Ylva Öhrnell

Director BPM and Sustainability, DHL Sweden
ylva.ohrnell(at)dhl.com