Valnämnd

Medlemmars förslag på kandidater till styrelsen ska i enlighet med NMC:s stadgar inkomma senas vid utgången av januari månad.

Catherine Karagianni

Telia Company

Catherine.Karagianni(at)teliacompany.com

Mats Landén

WWF

mats.landen(at)wwf.se

Arne Wallin

Bona

arne.wallin(at)bona.com