Villkor

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv använder sitt nyhetsbrev och sin hemsida som primära kommunikationskanaler med medlemmar och avstår helt från fysiska utskick där så är möjligt. Alla personer som är anställda på ett medlemsföretag eller i en medlemsorganisation har rätt att ansluta sig till NMCs register för att erhålla nyhetsbrevsutskick och medlemsrättigheter som inloggad på hemsidan.  För varje medlemsföretag/medlemsorganisation finns en utsedd kontaktperson mot NMC. Till denna skickas bland annat den årliga fakturan för medlemskap men även vissa särskilda förfrågningar till nätverket.

Personer som registrerar sig under sitt företags eller organisations medlemskap i NMC godkänner att  föreningen lagrar information som företags- eller organisationstillhörighet, befattning, län, ort samt kontaktuppgifter (telefon och e-post). Den registrerade e-postadressen fungerar som användarnamn vid inloggning på NMCs hemsida.

Ansvaret för att kontaktuppgifter är uppdaterade åligger varje enskild person. Uppdatering görs genom att underrätta kansliet. Kansliet åtar sig inte att följa medlemmars förändrade förhållanden.