2015-03-12 MALMÖ: Hur skapar man hållbara leverantörskedjor?

Inbjudan som gick ut

Vikten av att ha kontroll på och vara delaktig i sina leverantörskedjor blir allt tydligare. De senaste åren har vi sett flera exempel på företag vars varumärke har försvagats på grund av att en underleverantör har misskött sig. Frågan är hur man som företag ska gå tillväga för att säkerställa hållbara leverantörskedjor.

För att lyfta denna fråga har vi bjudit in Théo Jaekel, jurist och researcher på Swedwatch, för att berätta mer och dela med sig av sina erfarenheter. Swedwatch är en ideell förening och partipolitiskt obunden researchorganisation. Dess syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företags verksamhet i utvecklingsländer.

Med utgångspunkt i fallstudier från Swedwatch egna granskningar kommer Théo vägleda oss i hur man som företag/organisation omvandlar ramverken till praktik för att effektivt granska sina leverantörer. Exempelvis kommer vi diskutera hur många steg i leverantörskedjan man bör gå.

Dessutom kommer vi få veta mer om hur Swedwatch arbetar och vad de tittar på vid sina granskningar.

Swedwatch var inplanerade att delta redan på höstens möte om leverantörskedjor (16 sep. 2014), men fick tyvärr ställa in i sista stund. På våra medlemmars begäran får vi därför bjudit in Swedwatch på nytt. Ta med dig inköpschefen och produktionschefen på ditt företag och kom och lyssna till Swedwatchs gedigna granskningsarbete av leverantörskedjor!

Barista fick NMC:s hedersomnämnande för Hållbart Ledarskap 2014

Vid mötet får vi även träffa Björn Almér, en av grundarna till kaffekedjan Barista som fick NMC:s hedersomnämnade för Hållbart Ledarskap 2014. Motiveringen var följande:

”Kaffekedjan Barista tilldelas ett hedersomnämnande för sin strävan att göra allt rätt i fråga om hållbarhet. Företaget prioriterar kvalitet, miljö och etik som integrerade delar i en högkvalitativ caféupplevelse och som ett sätt att bygga långsiktig kundlojalitet. Barista är beredda att göra det till priset av lägre lönsamhet än branschen i övrigt eftersom företaget drivs av övertygelsen att ansvar kring hållbarhet inte får kosta extra, utan tvärtom ska vara inkluderat i priset för att nå den stora marknaden. För sitt mod och engagemang vill Juryn för Hållbart Ledarskap tilldela Barista ett Hedersomnämnande.”

Vid mötet kommer vi att få höra mer om vilka Barista är, varför de gör de prioriteringar de gör och vilka utmaningar de ställs inför på grund av detta.

Välkomna!