Inspelningar

Talarnas presentationer

 

2015-09-15 MALMÖ: Miljöutbildning som skapar framgång

Inbjudan som gick ut

Starta upp hösten med ett eftermiddagsmöte där du får möjlighet att diskutera miljöutbildning. Hur får vi ut budskapet och bidrar till kompetensutveckling och beteendeförändring gällande miljö och hållbarhet till våra anställda?

Kom och lyssna på ett företag som haft miljöfrågor högt upp på agendan sen 1990-talet. TeliaSonera tog fram sin första miljöutbildning för drygt 15 år sedan och bedriver även idag ett fokuserat och uppmärksammat miljöarbete.

Nyckeln till att förändra en organisations footprint bygger på tre faktorer: ledarskap, kunskap och verktyg. Till detta läggs sedan långsiktighet. TeliaSonera har arbetat med utbildning som ett av sina nyckelverktyg och vill med den nya e-learningsversionen av utbildningen lyfta området ytterligare en nivå.

Catherine Karagianni, TeliaSonera Sveriges miljöchef berättar om varför man valt att göra om utbildningen och hur man arbetat sig fram till en ny design och modell.

Välkommen att ta del av en demo av utbildningen. Under mötet kommer ni som deltagare att få möjlighet att bidra med egna erfarenheter samt tillsammans har vi en dialog och diskussion; Vad är viktigt att tänka på för att nå framgång? Målet är att kunskapen ska användas till att nå en beteendeförändring på längre sikt. Detta bidrar även till utveckling av företagets miljöarbete samt hållbarare affärer.