Inspelningar

2015-09-16 GÖTEBORG: Hållbar stadsutveckling – Vad innebär det i praktiken?

Inbjudan som gick ut

Hur kan innovationsprocesser användas i hållbar stadsutveckling? I Göteborg pågår flera projekt där staden öppnas upp som en innovationsarena. Träffa Ann- Louise Hohlfält från stadsledningskontoret Göteborgs Stad som berättar om arbetet kring den framtagna innovationsprocessen och den nya innovationsstrategin för Älvstaden och berättar om nyckelfaktorerna för att skapa ett unikt innovationsprojekt.

 Göteborg har genom Vinnovas satsning på innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer utvecklat Älvstaden som en test och demonstrationsarena. En innovationsplattform skapades med syfte att identifiera, testa och utveckla nya arbetssätt för innovation och hållbar stadsutveckling. Och nu är det dags att presentera en rykande färsk innovationsstrategi för Älvstaden.