Inspelningar

Talarnas presentationer

 

2015-10-02 STOCKHOLM: Frukostmöte med biståndsminister Isabella Lövin

Inbjudan som gick ut

Vi har bjudit in Isabella Lövin, biståndsminister och f.d. Europaparlamentariker, att komma och berätta om FN:s nya hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals, vad de innebär för näringslivet och vad som händer efter 2015. 

Sustainable Development Goals

I juni 2012 ägde FN:s konferens om hållbar utveckling (United Nations Conference on Sustainable Development) rum i Brasilien. Ett av de viktigaste resultaten av den så kallade Rio+20-konferensen var avtalet mellan medlemsstaterna att inleda en process för att utveckla hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDGs).

De nya hållbarhetsmålen kommer att bygga vidare på de åtta millenniemålen, Millennium Development Goals, och kommer också att gå hand i hand med utvecklingsagendan för post-2015. Post-2015 representerar arbetet med att formulera en ny global utvecklingsagenda som kan ta vid då millenniemålen går ut 2015 och ligga till grund för den värld vi vill ha i framtiden. (Källa: millenniemålen.nu)

Om Isabella Lövin

Isabella Lövin är biståndsminister i Sveriges regering sedan oktober 2014. Mellan 2009 och 2014 var hon EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna.

Innan hon valdes in i Europaparlamentet var Isabella Lövin kultur- och miljöjournalist och kom hösten 2007 ut med boken Tyst hav – jakten på den sista matfisken (Ordfront förlag). För den fick hon Stora Journalistpriset 2007 i kategorin Årets berättare. Motiveringen löd: ”För hennes chockerande berättelse om vad människan gör med havet, och till vilket pris.”

Hon har fått flera andra priser, bland annat blev hon Årets Miljöjournalist 2007, hon fick föreningen Grävande journalisters pris Guldspaden 2007, och Tyst hav utsågs av Tidningen City till Årets Bok 2007.