Inspelningar

 

2016-09-21 STOCKHOLM: Vad är näringslivets roll inför klimatmötet i Paris

Inbjudan som gick ut

NMC arrangerar ett seminarium tillsammans med tankesmedjan Fores för att belysa näringslivets roll inför klimatmötet i Paris. Talare är Åsa Romson, Sveriges klimat- och miljöminister; Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute; Birgitta Resvik, Fortum; Eva Axelsson, KPA Pension; och Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.

Den 21:a globala klimatkonferensen inom United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), eller COP21, kommer att hållas mellan den 30 november och den 11 december 2015 i Paris och samla cirka 40.000 deltagare.

Förväntningarna på mötet är stora, då tanken är att ett nytt bindande klimatavtal ska komma till stånd senast år 2015. De COP-möten som föregått 2015 har till stora delar gått ut på att förbereda ett avtal till 2015.

Framstående personer inom politiken, forskningen och näringslivet medverkar

I september arrangerar NMC ett seminarium tillsammans med tankesmedjan Fores för att belysa näringslivets roll inför klimatmötet i Paris. Varför behövs det ett globalt klimatavtal? Vad vill man uppnå i Paris? Hur gör Sverige för att få till ett globalt avtal? Hur påverkar företagen och näringslivet förhandlingarna?

Det blir intressanta presentationer och paneldiskussioner med framstående personer inom politiken, forskningen och näringslivet:

  • Åsa Romson, Sveriges klimat- och miljöminister
  • Jacques Lapouge, Frankrikes ambassadör i Sverige
  • Johan Kuylenstierna, VD, Stockholm Environment Institute (SEI)
  • Birgitta Resvik, ansvarig för samhällskontakter i Sverige, Fortum
  • Eva Axelsson, hållbarhetschef, KPA Pension
  • Oscar Widerberg, forskare och PhD-kandidat, Institute for Environmental Studies (IVM) på VU University Amsterdam och Amsterdam Institute for Global Change (AGCI)
  • Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
  • Sofia Arkelsten, riksdagsledamot för Moderaterna

Vad skulle ett globalt klimatavtal på COP21 innebära för näringslivet?

Så här skriver NMC-medlemmen KPMG på sin hemsida: High-carbon activities would be more costly and businesses would face tighter regulation, carbon pricing and more stringent targets for emissions cutting. There will also be opportunities. The case for becoming a low-carbon business will be stronger than ever, and so our clients will need to position themselves to profit from the growth of the low-carbon and sustainable economy.

However, given that any deal is unlikely to be enough to avert serious climate change effects, businesses must still plan for resilience to impacts such as water scarcity, extreme weather and social instability.

Moderatorer

NMC:s generalsekreterare Lena Ander och Fores VD Mattias Goldmann modererar seminariet.