Talarnas presentationer

2016-11-22 GÖTEBORG: FNs globala hållbarhetsmål – Har ni rätt medvetenhet för att jobba med målen?

Inbjudan som gick ut

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål för hållbar utveckling. Här förväntas näringsliv och verksamheter bidra för att uppnå målen. Hur kan verksamheter jobba med målen har och ni rätt medvetenhet om dem?

På seminariet kommer vi få höra Björn Johansson berätta om hur Chalmers har arbetat med hållbarhetsmålen. Vi kommer också att få prova deras verktyg som kan användas för att testa och öka medvetenheten om de olika målen.

Björn Johansson är biträdande professor på avdelningen produktionssystem på Chalmers. Han forskar inom hållbarhetsaspekter med avseende på produktion genom att använda virtuella verktyg för att analysera och förbättra produktionssystem.