2016-11-23 STOCKHOLM: Så satsar Boliden och BillerudKorsnäs på säkerhetskultur

Inbjudan som gick ut

Säkerhetskulturnätverket (SÄKU) i samarbete med NMC bjuder in till ett spännande halvdagsseminarium där Boliden och BillerudKorsnäs berättar om hur de jobbat med att införa säkerhetskultursatsningar i respektive bolag. Hur jobbar ditt företag med att förbättra säkerhetskulturen? Ta med dig arbetsmiljö- eller EHS/SHE-chefen och få en inblick i hur andra gör!

Talare: 

Per Renman, Group Safety Director på Boliden, ger oss hela resan från var Boliden började till var de befinner sig idag, inklusive konkreta tips och tricks på hur man kan skapa åtgärder i vardagen. Säkerhetskultursatsningen intensifierades år 2015 och omfattar Bolidens hela verksamhet globalt, vilket omfattar ca 6000 personer i 4 länder.

Magnus Kangas, fabriksdirektör för BillerudKorsnäs verksamhet i Gävle, berättar om koncernens satsning på säkerhetskultur. För verksamheten vid Gävle Bruk är satsningen ett pilotförsök i full skala som sedan kommer att genomgå utvärdering för att se om programmet även ska köras på koncernens andra verksamheter. Satsningen började år 2015 och pågår nu för fullt. Magnus ger oss konkreta exempel på vad BillerudKorsnäs gjort för att i rätt riktning påverka förändringar i säkerhetskulturen.

Under Pers och Magnus presentationer kommer de dela med sig av reflektioner, lärdomar och om vad som varit utmaningen med satsningarna och hur de försökt lösa vissa vanliga problem. De två presentationerna kommer även att inkludera diskussionsfrågor till publiken på plats och via webben.

Program:

13.00 – ca 14.30
Per Renman om Bolidens säkerhetskultursatsning

ca 14.30 – 14.45
Fikapaus och mingel

ca 14.45 – 16.00    
Magnus Kangas om BillerudKorsnäs säkerhetskultursatsning

ca 16.00 – 16.30
Frågor från publik och webb, avslutande mingel