2017-12-14 GÖTEBORG: Näringslivets roll i ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”

Inbjudan som gick ut

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” är en ny kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med andra aktörer. Till grund för initiativet ligger det regionala miljömålet att till år 2030 vara oberoende av fossila bränslen.

Så hur kan näringslivet bidra i omställningen till en klimatsmart region? Vad driver de företag som redan tar ställning genom att underteckna Klimat 2030, bidrar med ledare i ett klimatråd, som visar upp goda exempel eller samverkar i aktörsforum?

Gerda Roupe, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen, och Svante Sjöstedt, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, presenterar under ett frukostseminarie för NMC:s medlemmar initiativet och går igenom de verktyg som finns för näringslivet att tillgå. Vidare presenteras fyra fokusområden där insatser får störst effekt för klimatet.