2019-01-30 STOCKHOLM/Kick off: Hur framtidssäkrar vi våra affärer?

Inbjudan som gick ut

Vi sparkar igång NMC-året med att fundera kring hur vi framtidssäkrar våra affärer. Diskussionerna kommer att ta avstamp från insikten att såväl hållbarhet som den allt snabbare tekniska utvecklingen inom områden som digitalisering och AI innebär att både affärsmodeller och sättet på vilket vi realiserar dessa ständigt måste utvecklas om man ska vara relevant på den framtida marknaden. Vi kommer också att väva in i diskussionerna hur konsumenternas beteenden och drivkrafter – både då det gäller hållbarhet och teknik – kan tänkas se ut i den framtid som redan knackar på dörren.

Vi har bjudit in följande talare från akademi och näringsliv att berätta om resultat från genomförda studier, presentera konkreta exempel samt dela tankar och idéer som kopplar till den framtida hållbara affären:

Mattias Höjer, professor i miljö och framtidsstudier, KTH: Varför ska man studera framtiden och hur gör man? Hur ser den digitala framtiden ut – möjliga framtidsbilder? Hur kan man använda digitalisering för att uppnå sina miljömål?

Johan Sandström, miljöexpert, PostNord: E-handel – hur ser man till att man är relevant på framtidens marknad?

Ida Bohman Steenberg, Head of Sustainability och Ulrika von Unge, Senior Sustainability Manager, Tieto: Digitalisering och hållbar utveckling, vilka är framgångskoncepten och finns det fallgropar? Plus några goda exempel på digitala och hållbara affärer.

Maria Gustavsson, X-lead, ICAx: Lycka, Data, Mening – hur ser konsumentens drivkrafter ut 2030?

Vår moderator för dagen är Cecilia Pfannenstill, Quality and Sustainability Director, CGI Sverige AB.

Välkommen till årets första NMC-seminarium som vi avslutar med nätverksmingel och fortsatta framåtblickande diskussioner.