2019-02-07 MALMÖ: 2020 närmar sig – kommer vi klara det?

Inbjudan som gick ut

Vi befinner oss i slutet av 10-talet och närmar oss 2020; året som varit en milstolpe för många företag och myndigheter. För att nå Agenda 2030 behöver målen på vägen till 2030 uppnås. Hur långt har vi kommit i vårt målarbete inför 2020? Vilka utmaningar finns kvar att arbeta med?

Detta seminarium bjuder på insyn i organisationers målarbete där samtliga har höga ambitioner till år 2020. Vi presenterar stolt Länsstyrelsen Skåne och Arvid Nordquist som talare.

Tommy Persson är Miljöstretag på Länsstyrelsen Skåne. Han presenterar Skånes arbete med att nå de 16 miljökvalitetsmålen som ska vara uppnådda till 2020. Tommy kommer belysa vilka mål som ser ut att klaras av och vilka mål som är svårare, och vad det beror på. Han berättar även om den regionala klimat- och energistrategi ”Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne”, som en del i att uppnå målet Begränsad klimatpåverkan.

Erica Bertilsson är Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör på Arvid Nordquist och deltar via skype. Erica kommer berätta om Arvid Nordquists mål, vad de lärt sig under åren, utmaningarna när största påverkan ligger långt bort och i många olika länder, om svårigheterna med en föränderlig produktportfölj samt om balansen mellan olika hållbarhetsmål.

Staffan Fredlund, Miljöchef på fastighetsbolaget Wihlborgs, besöker oss och berättar om Wihlborgs vision för 2020, som är att Wihlborgs ska fortsätta växa, med minskad miljöpåverkan. När har vi ett klimatneutralt Wihlborgs? Vad krävs och vilka utmaningar står vi inför det nya decenniet?

Välkommen!