INFO: Seminariet börjar vid tid 00:15:15 i videon. Spola fram till denna tid för början av seminariet. 

2019-03-21 GÖTEBORG: Förstärk ditt hållbarhetsarbete med kärnfull kommunikation

Inbjudan som gick ut

Företag förväntas idag ta allt större ansvar för miljö, ekonomi och samhälle. Många gör goda insatser – men glömmer att berätta om det för andra.

Välkommen till ett möte där ni får handfasta tips och inspirerande exempel på hur ni kan växla ut ert hållbarhetsarbete till kommunikation som gör avtryck både inom och utom organisationen. Samtidigt som den externa bilden av en ansvarstagande organisation stärks, växer den interna stoltheten och lusten att göra mer.

Amanda Termén, VD & strategisk kommunikationskonsult på Språng Kommunikation, kommer guida oss genom eventet. Språng har mottot: ”Gör ni världen bättre? Berätta det för världen.”

Vi får även ta del av hur Heidelberg Cement har arbetat med sin hållbarhetskommunikation genom Karin Gäbel, tidigare Head of Communications.