2019-04-25 MALMÖ: Den nya generationens hållbarhetskrav

Inbjudan som gick ut

Under de senaste åren har unga förebilder och organisationer såsom Greta Thunberg, Xiuhtezcatl Martinez och PUSH Sverige engagerat människor över hela världen i miljö- och klimatfrågor. Just nu pågår klimatupprop på flera platser runt om i världen. Unga människor som studerar och är påväg ut i arbetslivet ställer högre krav på att hållbarhet ska finnas med i beslutfattandet och att företag och politiker ska ta sitt ansvar för klimatet.

Den yngre generationen uppmärksammar allt mer miljö- och klimatfrågorna, något organisationer och företag måste ta på allvar för att vara en attraktiv, framtida arbetsgivare. Detta seminarium kommer handla om den nya generationens hållbarhetskrav på sina framtida arbetsgivare och hur arbetsgivare kan bemöta de kraven.

Vi har nöjet att presentera följande talare för detta NMC event:

Madeleine Brask från Miljöbron Skåne berättar om vad näringslivet kan lära av den nya generationen som med kraft kommer med nya idéer och också nya krav på hållbarhet. Madelaine arbetar med att koppla ihop studenter och företag för att skapa framtidens hållbara samhälle och delar med sig av sina lärdomar om vad företag kan vinna på att vara i framkant när det kommer till hållbarhet.

Håkan Rodhe och Sofie Sandin representerar The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) vid Lunds universitet. Håkan är universitetslektor och har jobbat med den nya generationen under de senaste 25 åren i form av masterstudenter från hela världen – som studierektor, lärare, alumnansvarig och han sitter just nu och läser ett par hundra ansökningar till programmen. Sofie är doktorand som förutom att forska på hur man utvärderar olika miljöpolitiska styrmedel också driver the IIIEE Podcast som försöker fånga en bred ungdomlig publik – där det senaste avsnittet handlar om ungdomar och klimat. De är övertygade om att hållbarhetskraven kommer att bli tuffare, och kommer att ge sin syn på detta.