2019-05-08 GÖTEBORG: Så löser vi transportutmaningen

Inbjudan som gick ut

Arbetar du med att minska klimatavtrycket från företagets eller organisationens transporter? Då är du välkommen till detta seminarium som ger dig verktyg i ditt fortsatta arbete.

Seminariet anordnas av NMC, IVL Svenska miljöinstitutet och Fossilfritt Sverige.

Inledning
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
Senaste nytt om politik, trafik och Fossilfritt Sveriges transportutmaning. Utsläppen från tung trafik ökar och Klimatpolitiska rådet vill öka takten. Är målet om 70 procents utsläppsminskning till 2030 möjligt att nå?

Omvärld
Anders Roth m.fl., IVL Svenska Miljöinstitutet
Vad händer hos företag och transportinköpare? Betalningsvillighet för miljölösningar, omprövade drivmedelsval samt sjöfarten på väg in i klimatfrågan.

Tunga fordon
Lars Mårtensson, miljöchef på Volvo Trucks
Så utvecklas marknaden för lastbilar som drivs med biogas och el

Drivmedel
Ebba Tamm, Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
Drivmedelsmarknaden i Sverige, reduktionsplikt och EU:s förnybarhetsdirektiv. Vilka biodrivmedel kommer finnas tillgängliga för lastbil och sjöfart?

Möjligheter att ställa miljökrav och erbjuda miljöanpassad logistik
Janina Gröhn, Sustainability Affairs Specialist, DHL Freight
Hur kundkrav, kunskaper och många bäckar små kan leda till konkreta förändringar i fordonsflottan

Ytterligare aktör tillfrågad

Hur kan du som transportköpare agera?
Svante Axelsson och Anders Roth rekommenderar
Vägar framåt för dem som vill leda utvecklingen och köra fossilfritt redan idag