Presentationer

  • Inga presentationer att dela från detta seminarium.

2019-05-23 STOCKHOLM: Scenarioanalys – verktyg och visualisering

Inbjudan som gick ut

Välkommen till en miniworkshop om scenarioanalys den 23 maj! Eventet är ett samarrangemang mellan WWF, Swesif och NMC. 

En växande skara företag och finansiella aktörer har börjat utveckla sin förmåga att använda scenarioanalys i sitt arbete med riskhantering samt framtagande av strategier och mål, bl a som en följd av TCFDs rekommendationer för förbättrad redovisning av klimatrelaterade finansiella risker.

På denna workshop kommer projektet SENSES att presenteras. Projektet, som finansieras av EU, Tysklands regering FORMAS m fl, syftar till att utveckla ett Climate Change Scenario Toolkit. Fokus ligger på användningen av visualiseringstekniker för att göra scenarier förståbara som underlag för beslutsfattande. Projektet leds av Potsdams institut för klimatforskning och består av scenarioexperter från bl a PIK, SEI, IIASA, CDP, 2 Degrees Investing Initative, WWF m fl

Under förmiddagen möter ni:

Moderator: Magnus Emfel, senior rådgivare finans, WWF

Program:

  • Introduktion om IAM-scenarier
  • Presentation av SENSES-projektet
  • Kaffepaus
  • Diskussion och möjlighet att ställa frågor till några av experterna

Mötet vänder sig till Swesif- och NMC-medlemmar som börjat arbeta med scenarioanalys, t ex för redovisning enligt TCFD. Diskussionen kommer vara relativt teknisk och deltagarna förväntas bidra med relevanta frågor och erfarenheter från den egna organisationen.