2019-09-26 MALMÖ: Drivkrafter för smartare nyttjande av resurser

Inbjudan som gick ut

Välkommen till detta seminarium där tar vi upp vilka drivkrafter det finns idag för att nyttja råvaror och resurser smartare. Varför ska vi optimera nyttjandet av våra resurser? Vilka risker finns om vi inte övergår till cirkulära affärsmodeller? Hur anpassas nya policies och lagar till marknadens behov av att arbeta smartare med råvaror och resurser?

De råvaror och resurser vi är beroende av för att driva affärer är inte oändliga. Vissa råvaror såsom trä och vatten är förnybara, men det innebär inte att de finns att tillgå i oändliga mängder. I takt med att vi fortsätter producera och konsumera i en linjär ekonomi, krävs också ett fortsatt uttag av naturens resurser. Detta tillvägagångssätt uppmärksammas allt mer som ohållbart och försvårar kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Genom att nyttja råvaror och resurser smartare säkrar vi våra affärer samtidigt som vi arbetar hållbart.

Vi har nöjet att presentera Tove Andersson, advokat och delägare på Setterwalls advokatbyrå och Dag Duberg, Nordisk Hållbarhetschef på Tarkett som talare.

Tove Andersson, som har över 15 års erfarenhet av rådgivning om miljölagstiftning, guidar oss genom miljöjuridiken. Hon kommer berätta om den sedan länge stora vattendelaren om något är avfall eller inte, och om det finns ett ökat resursfokus i direkta lagregler.

Dag Duberg är Nordisk Hållbarhetschef hos golvtillverkaren Tarkett som är en av värdens största tillverkare av golv med 34 fabriker runt om i världen varar två i Sverige (Trägolv i Hanaskog och Plastgolv i Ronneby). Dag kommer prata om hur Tarkettkoncernen arbetar med cirkulär ekonomi i sin verksamhet där de bland annat satsar på att göra uttjänta produkter och andra typer av ”avfall” till ny råvara och till nya produkter.