Presentationer

Inspelningar

2019-12-05 STOCKHOLM: Jämställdhet som katalysator för hållbara leverantörskedjor

Inbjudan som gick ut

Välkommen till NMC:s och Plan International Sveriges frukostseminarium om socialt hållbara leverantörskedjor!

Även om vi i Sverige ser att vi är långt ifrån i mål med jämställdhetsarbetet så är globalt verksamma svenska företag föregångare på jämställdhetsområdet.

Hur kan företag med värdekedjor i länder där skillnaderna är stora mellan kvinnors och mäns möjligheter, bidra till ökad jämställdhet som förbättrar kvinnors liv och driver ekonomisk utveckling – långt bortom den egna värdekedjan?

Studier visar att den globala BNP:n skulle öka med elva procent på tio år om alla länder i en region blev lika jämställda som regionens mest jämställda land (McKinsey Global Institute (2015)).

Under detta frukostseminarium delar vi erfarenheter tillsammans och resonerar om hur företag kan verka för en effektiv förändring, både i den egna värdekedjan och genom att bidra till att frågan kommer högt upp på agendan där behovet är som störst.

Vi har bjudit in följande talare:

Veronica Koutny Sochman, ansvarig för företagssamarbeten på Plan International Sverige

Plan International genomför en global satsning för att engagera näringslivet i arbetet med att säkerställa att flickor och kvinnor över hela världen har samma möjligheter och villkor som pojkar och män. Veronica är efter 15 års arbete med hållbarhet i näringslivet ansvarig för Plan International Sveriges företagssamarbeten. Hon ger sin syn på hur svenska företag kan gå före och främja ekonomisk utveckling genom att bidra till att fler kvinnor kommer i sysselsättning och genom att komplettera lokala insatser med påverkan på statlig och överstatlig nivå.

Matilda Wiechel, Activism and Communications Manager, The Body Shop Sverige och Danmark

The Body Shop, grundat av aktivisten Anita Roddick utifrån tanken på företagande som en positiv kraft för förändring, har varit en pionjär med deras egna Communty Fair Trade program, värdedrivna kampanjer och lokalsamhällsförankrade leverantörssamverkan. Nyligen blev The Body Shop, precis som ägaren Natura, B Corp certifierade och en del av en global sammanslutning företag med gemensamt mål att driva på förändringar i samhället genom etiskt och hållbart företagande (tillsammans med bl.a. Patagonia). Matilda arbetar med The Body Shops kommunikation och kampanjer och kommer berätta mer om företagets modell för leverantörssamverkan med särskilt fokus på att stärka kvinnor.

Jenny Fagerlin, hållbarhetschef Monki, till maj 2019 Global Social Sustainability Manager for Production, H&M

Jenny Fagerlin har jobbat i över ett decennium med hållbarhetsfrågor i H&M-koncernen, bland annat baserad i Hong Kong. H&M äger inga egna fabriker men i deras leverantörskedja sysselsätts mer än 1 miljon personer, främst kvinnor. H&M ambition är att vara en global ledare inom social hållbarhet som förflyttar hela branschen i en mer hållbar riktning. Jenny har bland annat fokuserat på rättvis lön och levnadslöner samt drivit påverkansarbetet för att lagstadgade minimilöner ska höjas i de länder där H&M har verksamhet.