2019-12-12 Göteborg: Livscykelperspektiv i miljö- och hållbarhetsarbetet i praktiken

Inbjudan som gick ut

Välkommen till ett rundabordssamtal om hur man inför ett livscykelperspektiv i miljö- och hållbarhetsarbetet!

I hållbarhetsarbetet är livscykelperspektivet centralt. Sedan 2015 är också livscykelperspektivet inordnat i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Företag och organisationer ska inte bara ta ansvar för att minska miljöpåverkan från sin egen verksamhet, utan även vidta åtgärder för att styra eller påverka vad andra aktörer i värdekedjan gör – tex sina leverantörer, återförsäljare och kunder. Som koncept låter det kanske enkelt, men hur går det till i praktiken? Hur ställer vi exempelvis livscykelbaserade krav till våra leverantörer? Vilka möjligheter har vi som företag att påverka kundernas agerande? Och hur hanterar och genomför vi ett livscykelperspektiv i olika funktioner i verksamheten?

Under rundabordssamtalet delar vi erfarenheter, inspiration och tips tillsammans och resonerar kring hur vi kan öka hållbarheten inom hela värdekedjan.

Vi har bjudit in två talare:

Emma Rex är forskare och gruppchef på RISE Research Institutes of Sweden, med inriktning mot miljösystemanalys och Life cycle management, dvs hur företag styr och organiserar för ett ökat livscykelperspektiv i sin verksamhet. Aktuell forskning rör frågor som cirkulär ekonomi, beslutsfattande, upphandling och miljöledning med ett livscykelperspektiv.

Lena Landström jobbar som Senior Adviser Environment på Vattenfalls strategistab. Miljögruppen ansvarar bland annat för att miljöglasögonen är på i strategiarbetet och trycker på att beslut i affärsenheterna tar miljöhänsyn. Livscykelperspektivet genomsyrar miljöarbetet och Vattenfall driver projekt som rör både interna förbättringar liksom projekt tillsammans med kunder och leverantörer.

Rundabordssamtalet vänder sig främst till dig som är miljö- eller hållbarhetschef eller motsvarande.