2018-11-07 STOCKHOLM

By | november 7th, 2018|Categories: Uncategorized|

Presentationer XXX Inspelning 2018-11-07 STOCKHOLM: Hur arbetar finansmarknaden för att driva på ett hållbart näringsliv? Inbjudan som gick ut Finansmarknaden har en central roll att spela i utvecklingen av ett hållbart näringsliv och samhälle i stort. Från ett företagsperspektiv utgör dess olika aktörer också viktiga intressenter, inte minst då det gäller hållbarhetsarbetet. Välkommen [...]