Här är VD:arna som är finalister till priset Hållbart Ledarskap 2021

Efter en öppen nomineringsprocess har juryn enats om tre starka företagsledare som konkurrerar om priset Hållbart Ledarskap 2021. Dessa ledare uppvisar ambitiösa visioner men också förmåga att driva omställning och skapa resultat tillsammans med andra. Årets slutkandidater kommer från Axfood, Cybercom och Heart17.

Priset Hållbart Ledarskap delas årligen ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation och/eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

Nytt för i år är att NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv tillsammans med fackförbundet Ledarna samarbetar i utnämnande av årets pristagare till priset Hållbart Ledarskap.

Syftet med priset är att belysa att ett tydligt och engagerat ledarskap är en nyckelfaktor för ett hållbart näringsliv. Genom att uppmärksamma modiga företagsledare och deras arbete för en hållbar utveckling inom svenskt näringsliv vill vi lyfta goda förebilder som kan inspirera andra och därigenom också öka intresset för ledarskap.​

2021 års slutkandidater är:

 • Klas Balkow, VD och koncernchef, Axfood
 • Niklas Flyborg, VD, Cybercom
 • Anna Ryott, Grundare Heart17, styrelseproffs och investerare

Bilden ovan visar från vänster Klas Balkow, Anna Ryott och Niklas Flyborg.

Priset Hållbart Ledarskap

Priset Hållbart Ledarskap delas ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en företagsledare som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller i samhället i stort.

Syftet med priset är att belysa att ett tydligt och engagerat ledarskap är en nyckelfaktor för ett hållbart näringsliv. Genom att uppmärksamma modiga företagsledare och deras arbete för en hållbar utveckling inom svenskt näringsliv vill vi lyfta goda förebilder som kan inspirera andra och därigenom också öka intresset för ledarskap.

Priset delades ut för första gången 1999 och i år (2021) utökar vi priset med styrelsens specialpris – Årets hållbarhetsprestation! Läs mer längre ner.

Vem kan tilldelas priset Hållbart Ledarskap?

Priset delas ut till en VD eller någon med motsvarande befattning som genom ett kompetent ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

Personen i fråga ska vara verksam i Sverige. Den primära målgruppen för mottagande av priset är VD:ar inom svenskt näringsliv, men även verksamhetsledare med motsvarande befattning inom andra samhällssektorer kan tilldelas priset om det finns en tydlig koppling till näringslivet.

Hållbarhetschefer och andra personer med ett specifikt ansvarsområde (t.ex. HR, ekonomi och juridik) kan inte nomineras. Föregående års slutkandidater kan inte heller nomineras.

Hur utses vinnaren av Hållbart Ledarskap?

Så här ser urvalsprocessen ut:

 1. Öppen nomineringsprocess
 2. NMC:s styrelse väljer ut fem toppkandidater bland alla godkända nomineringar
 3. Juryn väljer ut tre slutkandidater av de fem toppkandidaterna
 4. Slutkandidaterna offentliggörs och NMC:s Hållbarhetspanel får möjlighet att tycka till om slutkandidaterna
 5. Slutkandidaterna intervjuas
 6. Juryn utser en vinnare utifrån nomineringsmaterialet, Hållbarhetspanelens inspel och intervjuerna med slutkandidaterna
 7. Vinnaren koras på NMC:s Hållbarhetsdag den 13 oktober 2021

2021 års jury består av följande personer:

 • Joakim Levin, VD på Nudie Jeans och vinnare av Hållbart Ledarskap 2020
 • Micael Dahlen, professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
 • Kati Almqvist, ekonomichef/CFO på Ledarna – Sveriges chefsorganisation
 • Mats Landén, Senior Manager Corporate Partnerships på WWF
 • Mikael Salo, chefredaktör och ansvarig utgivare för Aktuell Hållbarhet
 • Emily Feijen, Generalsekreterare för Artister för Miljön
 • NMC:s styrelseordförande (väljs på årsmötet 26 april 2021)

Vad får pristagaren?

Utmärkelsen består av ett vandringspris i form av en glasstatyett i återvunnet glas, utformat av glaskonstnären Jonas Torstensson, Torstensson Art & Design. Pristagaren får även en glasplakett att behålla själv som också den är utformad av Torstensson Art & Design.

När delas priset ut?

Vinnaren av Hållbart Ledarskap 2021 koras på NMC:s hållbarhetsdag den 13 oktober 2021 i Stockholm.

Har du frågor om priset?

Ring 010-505 14 45 eller mejla till info@nmc.a.se.

Vilka personer har tilldelats priset?

 • 2020: Joakim Levin, VD Nudie Jeans AB
 • 2019: Fredrik Wirdenius, VD, Vasakronan
 • 2018: Eva Karlsson, VD, Houdini Sportswear
 • 2017: Christoffer Bergfors, Sverigechef och vice VD, Max Burgers
 • 2016: Karl-Johan Persson, VD, H&M
 • 2015: Johan Söderström, VD, ABB Sverige
 • 2015: Bubblare: Simon Werbart Flato och Markus Danell, Grundare, Sustainergies
 • 2014*: Karin Bodin, VD, Polarbröd
 • 2014: Hedersomnämnande*: Barista Fair Trade Coffee
 • 2012: Peter Norman: Finansmarknadsminister
 • 2011: Percy Barnevik, Hand in Hand International
 • 2010: Kjell Hasslert, Telge
 • 2009: Christina Lampe Önnerud, Boston Powers
 • 2008: Göran Lundblad: Skånetrafiken
 • 2007: Carl Piper, Högestad & Christinehof Förvaltnings AB
 • 2006: Carola Magnusson, Grundare och VD, Carolas Eko
 • 2005: Lars Backsell, VD, Recip
 • 2004: Mats Lederhausen, Managing Director, McDonald’s
 • 2003: Göran Broman, Professor, Blekinge Tekniska Högskola
 • 2002: Anders Dahlvig, VD, IKEA
 • 2001: Hans-Olof Nilsson, Grundare och entreprenör, H-O Nilsson AB
 • 2000: Gunnar Rundgren, Grundare, KRAV
 • 1999: Thomas Sandström, Schenker-BTL AB

* Priset har delats ut varje år men 2014 flyttades prisutdelningen från våren till hösten vilket gjorde att pristagaren fick pris för innevarande år istället för föregående år. Därför tilldelades Karin Bodin 2014 års pris istället för 2013.

Styrelsens specialpris – Årets hållbarhetsprestation

NMC har i över 20 år delat ut priset Hållbart Ledarskap till framgångsrika ledare. 2021 utökar vi vårt pris med ytterligare en kategori – Årets hållbarhetsprestation! Vi vet att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inte är en ”one man show” utan att det är många personer som ligger bakom. Vi vet också att det bubblar av spännande hållbarhetsinitiativ och projekt på många företag, bland annat kopplat till cirkulär ekonomi och klimatomställningen.

Genom styrelsens specialpris vill vi därför komplettera vårt befintliga pris Hållbart Ledarskap med att inkludera fler delar av näringslivet. Vi vill på detta sätt visa på goda och konkreta exempel från näringslivet som visar vägen mot de globala målen och som kan inspirera andra.

Mottagare av priset kan till exempel vara en person, ett branschinitiativ, ett projekt, ett samarbete, en affärsmodell, en organisation eller något helt annat. Har du eller din organisation gjort något som är värt att uppmärksamma? Eller tycker du att någon annans projekt borde få strålkastarljuset på sig? Skicka då in din nominering!

Kriterier:

 • Det ska finnas en tydlig koppling till hållbarhet i näringslivet
 • Det ska avse något som helt eller delvis är implementerat i praktiken, dvs. inte bara en skrivbordsprodukt

Alla är välkomna att skicka in en nominering fram till och med den 26 juni 2021. Styrelsen går sedan igenom alla nomineringar och utser en vinnare. Styrelsen är dock inte bunden att välja en vinnare bland alla nomineringar, utan har också möjlighet att välja en helt annan vinnare som styrelsen skulle vilja uppmärksamma. Nomineringarna ska därför närmast ses som förslag till styrelsen. Vinnaren kommer att koras på NMC:s stora Hållbarhetsdag den 13 oktober 2021.

Nominera till styrelsens specialpris här!

Årets finalister: Klas Balkow, Anna Ryott och Niklas Flyborg.

Läs pressmeddelandet här!

.

Nominera till styrelsens specialpris här!

.


Joakim Levin, VD på Nudie Jeans AB, och vinnare av Hållbart Ledarskap 2020. Foto: Nudie Jeans

Fredrik Wirdenius, VD på Vasakronan och vinnare av Hållbart Ledarskap 2019. Foto: Pax Engström

Eva Karlsson, VD på Houdini Sportswear och vinnare av Hållbart Ledarskap 2018. Foto: Pax Engström