Laddar Evenemang
Årsmötet är ett viktigt tillfälle för dig som medlem att vara med och påverka för en hållbar framtid.

Nätverket för Hållbart Näringslivs årsmöte

Årsmötet behandlar:

– genomgång av årsbokslut och verksamhetsberättelse 2022

– behandling av motioner från medlemmar

– val av styrelse

Kallelse årsmöte och motioner

Kallelsen till årsmötet skickas ut via mejl till medlemmar enligt föreningens stadgar:

”§ 12 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen eller per e-post och vara varje föreningsmedlem tillhanda senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas på stämman. Inga ärenden utöver dessa behandlas vid föreningsstämman.”

Motioner

Så här står det om motioner i föreningens stadgar:

”Fråga, som föreningsmedlem önskar upptagen till behandling vid ordinarie före­ningsstämma, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast sex veckor före ordina­rie föreningsstämma.”

Medlemmar kan komma in med motioner till: info@nmc.a.se

Föreningens stadgar

Mer om föreningens stadgar hittar du på Nätverket för hållbart näringslivs webbplats:

Håll dig också uppdaterad via Nätverket för Hållbart Näringsliv på LinkedIn:

Nätverket för Hållbart Näringsliv reserverar sig för ev. ändringar.

Agenda 2030

Detta event bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

Övrig information

Anmälningar: Anmäld dig gärna snarast här via Eventbrite.

Rösta på årsmötet: För att rösta på årsmötet använder vi ett digitalt system som heter Percap, det innebär bl a att vi använder personnr för att rösta.

Deltagare: Årsmötet är endast öppet för medlemmar.

Bli medlem i Nätverket för Hållbart Näringsliv – Läs mer här!

Avbokning: Anmäl förhinder eller att du inte närvarar via info@nmc.a.se.

Webbsändning: Länken till webbsändning skickas ut senast fredag 21 april på eftermiddagen.

Kontakt: Mejla till info@nmc.a.se.

Registrera