Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.
Välkommen till ett digitalt rundabordssamtal där du får möjlighet att diskutera cirkulär ekonomi med andra företag i göteborgsregionen.

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Takten i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi behöver öka för att nå miljö- och klimatmålen, liksom flera globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Näringslivet spelar en viktig roll och för att få till en cirkulär omställning krävs att näringslivet och andra aktörer samverkar.

(Källa: Regeringskansliet)

Syftet med rundabordssamtalet är att nätverka, inspirera och lära av varandra och eventuellt hitta samverkansmöjligheter. Exempel på frågeställningar som vi kommer att diskutera:

  • Hur långt har vi kommit i vår organisation gällande cirkulär ekonomi?
  • Vilka aktörer samarbetar vi med idag? Hur kan vi samverka för att stärka den cirkulär ekonomin?
  • Vad krävs för att få till en cirkulär omställning i samhället i allmänhet och i göteborgsregionen i synnerhet?

Genom NMC:s rundabordssamtal vill vi skapa ett forum för förtroliga samtal där ni som medlemmar ges möjlighet att diskutera och dela tankar och erfarenheter över branschgränserna. Alla deltagare förväntas att delta aktivt och bidra till samtalet.

Varmt välkommen önskar:

  • Lovisa Lönegren, Generalsekreterare, NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv
  • Anna Graaf, Hållbarhetschef på White Arkitekter och NMC:s ambassadör i Väst

Urval av åtta deltagare

Rundabordssamtalet har endast åtta platser för att alla deltagare ska ges möjlighet att komma till tals. För att säkerställa en bra blandning av deltagare samt en hög nivå på samtalet kommer vi att välja ut åtta deltagare bland alla som intresseanmäler sig. Senast en vecka före eventet kommer vi att meddela vilka som får delta.

Målgrupp

Rundabordssamtalet vänder sig främst till dig som har en ledande position inom ett företag som har som ambition att driva på den cirkulära ekonomin och som är verksam i göteborgsregionen.

Agenda 2030

Detta rundabordssamtal belyser helheten av de globala målen.

Övrig information

Sista anmälningsdag: 16 november 2020

Deltagare: Detta rundabordssamtal är endast öppet för NMC-medlemmar.

Kostnad: Rundabordssamtalet är kostnadsfritt. 

Webbsändning: Länken för att ansluta till rundabordssamtalet skickas ut via mail senast dagen före eventet. Rundabordssamtalet kommer inte att spelas in.

Kontakt: Har du frågor är du välkommen att mejla till info@nmc.a.se, eller ringa 010-505 14 45.