Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.
Varmt välkommen till ett digitalt rundabordssamtal om hur EU-taxonomin påverkar kommande krav på hållbarhetsredovisning

Varmt välkommen till ett digitalt rundabordssamtal där du får möjlighet att lära dig mer om EU-taxonomin och dela tankar kring hur näringlivet kommer igång med de nya redovisningskraven.

Vi har på grund av rådande situation med covid-19-spridningen valt att göra detta rundabordssamtal till ett webb-event. Det betyder att deltagare från hela Sverige kan vara med. Bjud med dina kollegor så ses vi den 3 november!

EU:s nya taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller inte. Syftet är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna och därmed ge möjlighet för jämförelser av dessa.

Investerare har krav på sig att från och med årsrapporten för 2020 redovisa hur stor andel av investeringarna som är gröna och för att kunna svara på det behöver de samla in information från bolagen. Som bolag kan man därför räkna med att få fler och fler frågor kring taxonomin från investerare under sommaren och hösten 2020. Företagen har i sin tur krav att rapportera kring taxonomin i sina årsredovisningar för 2021.

NMC:s hållbarhetspanel ombads tidigare i år att svara på några frågor om EU-taxonomin. Panelen består av drygt 70 hållbarhetschefer och personer med motsvarande befattningar från olika branscher i Sverige. Omkring hälften av dem som svarade menar att EU-taxonomins rapporteringskrav kommer att kräva vissa förändringar i företagets hållbarhetsredovisning. Ytterligare knappt tio procent av dem menar att det kommer att krävas stora förändringar.

Välkomna att diskutera frågor som vad den nya EU-taxonomin innebär för företags hållbarhetsredovisning, om Disclosure-förordningen påverkar ditt företag, hur företag kan ta sig an frågan och vilka utmaningar och möjligheter de nya kraven för med sig.

Rundabordssamtalet sker digitalt men kommer inte att spelas in. Genom NMC:s rundabordssamtal vill vi skapa ett forum för förtroliga samtal där ni som medlemmar ges möjlighet att diskutera och dela tankar och erfarenheter över branschgränserna. Alla deltagare förväntas delta aktivt och bidra till samtalet. Beroende på antalet anmälda personer kommer vi vid behov att dela in samtliga deltagare i mindre samtalsgrupper så att alla ges möjlighet att diskutera.

Detta rundabordssamtal är en uppföljning av ESG-webinariet som hölls i våras samt taxonomi-webinariet som hölls i september. Se inspelningarna via NMC Play.

Varmt välkommen önskar

Lovisa Lönegren, Generalsekreterare, NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv

PROGRAM

9:00 Introduktion

Logga in några minuter innan vi kl 9.00 så du inte missar starten.

Talare och agenda presenteras här inom kort.

10:30 Summering och avslutning

Målgrupp

Rundsbordssamtalet vänder sig främst till dig som:

  • är ansvarig för (eller bidrar till) en organisations hållbarhetsredovisning
  • arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor
  • arbetar med kommunikation i allmänhet och hållbarhetskommunikation i synnerhet
  • arbetar med IR (investor relations), public affairs, ekonomi eller verksamhetsutveckling

Agenda 2030

Detta rundabordssamtal belyser helheten av de globala målen.

Övrig information

Sista anmälningsdag: 1 november 2020

Deltagare: Detta webinarium är endast öppet för NMC-medlemmar.

Kostnad: Webinariet är kostnadsfritt för NMC:s medlemmar. 

Webbsändning: Länken för att ansluta till rundabordssamtalet skickas ut via mail senast dagen före eventet.

Kontakt: Har du frågor om webinariet är du välkommen att mejla till info@nmc.a.se, eller ringa 010-505 14 45.

NMC Arkiv

Efter eventet kommer vi att lägga upp allt material, talarpresentationer, relevanta länkar och eventuell webbinspelning i NMC Arkiv. Där hittar du även material från tidigare event och seminarier. Observera att NMC Arkiv endast är tillgängligt för medlemmar och att du därför måste logga in för att komma åt materialet.