Laddar Evenemang
Välkommen att delta i intressanta diskussioner om kommande EU-lagstiftning om Due Diligence för mänskliga rättigheter.

Rundabordssamtal för dig som är verksam i Öresundsregionen

Just nu utformas en ny EU-lagstiftning som innebär att företag ska genomföra en så kallas Human rights due diligence (HRDD). Under hösten förväntas EU- komissionen presentera förslaget. HRDD förväntas utgå från FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Systemet ska omfatta företagets egna verksamhet och hela värdekedjor och ha processer för att identifiera och hantera risker och negativ påvekan på mänskliga rättigheter. Den nya lagen förväntas beröra alla företag och kommer troligtvis innehålla sanktioner för den som inte uppfyller kraven.

Ett utkast till lagen har tagits fram av Europaparlamentet och under 2021 kommer ett formellt lagförslag att presenteras av EU-kommissionen. Lagen förväntas träda i kraft inom de närmsta åren.

Talare

Malin Helgesen jobbar hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå som Specialist Counsel. Hennes fokusområde är näringsliv och mänskliga rättigheter. Malin jobbar praktiskt med företags due diligence system i värdekedjor över hela världen.

Malin Helgesen tydliggör på detta rundabordssamtal vilka företag omfattas och vilka som kan komma att undantas, hur man ska redovisa sitt arbete med HRDD samt hur långt företagsansvaret går.

Alle dessa frågor och många fler kommer vi diskutera och reda ut. 

Du kan välja att delta på plats eller digitalt på detta rundabordssamtal.

Varmt välkommen!

Agenda 2030

Detta event bidrar till helheten av de globala hållbarhetsmålen:

Övrig information

Sista anmälningsdag: 24 oktober

Deltagare: Rundabordssamtalet är endast öppet för NMC-medlemmar.

Kostnad: Rundabordssamtalet är kostnadsfritt.

Plats: Hallenborgs gatan 4, Malmö (AFRY:s lokaler)

Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@nmc.a.se, eller ringa 010-505 14 45.

NMC Arkiv

Efter eventet kommer vi att lägga upp allt material, talarpresentationer, relevanta länkar och eventuell webbinspelning i NMC Arkiv. Där hittar du även material från tidigare event och seminarier. Observera att NMC Arkiv endast är tillgängligt för medlemmar och att du därför måste logga in för att komma åt materialet.

Registrera