Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.
Så jobbar du med social hållbarhet!

Social hållbarhet både internt och externt!

Hur mäter man social hållbarhet och kan det användas för beslutsfattande och kommunikation? Hur jobbar företag med social hållbarhet internt för att få medarbetarna att trivas? Vad är viktigast att tänka på angående social hållbarhet i leverantörskedjor?

Kom och ta del av goda exempel och lärdomar från andra företag och organisationer. Du ges också möjligheten att diskutera dina specifika frågeställningar med övriga deltagare.

Möt våra talare!

Mathias Lindkvist, KTH

Mathias är forskare och lärare inom hållbarhetsbedömning, på KTH i Stockholm. De senaste åren har han huvudsakligen arbetat med utveckling av social livscykelanalys. I ett pågående projekt undersöker Mathias och Elisabeth Ekener hur man kan skapa mer robust beslutsunderlag, genom att kartlägga orsak-verkan-samband från aktiviteter längs produktkedjor till slutlig påverkan på social hållbarhet.

Social livscykelanalys (S-LCA) är en metod för att värdera sociala aspekter inom ett livscykelperspektiv. Under 2020 gav United Nations Environment Programme ut nya betydelsefulla riktlinjer för S-LCA men vilka utmaningar finns det med S-LCA och hur kan det framtida arbetet med S-LCA se ut?

I början av 2020 kom rapporten Insights on social life-cycle-assessment in practice in Sweden av Mathias Lindkvist och Maria Rydberg. Nu får vi möjligheten att möta Mathias Lindkvist när han berättar om social livscykelanalys.

Mathias ger en översiktlig bild av hur arbetet med social hållbarhet i svenska företag kan stödjas av verktyget social livscykelanalys. Först ges en introduktion till strukturerade sätt att hantera social hållbarhet på, inklusive social LCA. Bland annat diskuteras de nya och inflytelserika internationella riktlinjerna för social LCA från 2020. Sedan följer en presentation av några svenska företags arbete med och tankar om framtiden när det gäller social LCA. Företagen visade sig vara intresserade av social LCA men såg en hel del utmaningar med användningen. Presentationen utgår från en intervjustudie Mathias och Maria Rydberg genomförde i Sverige, med 6 stora livscykelintresserade företag och 5 andra i sammanhanget viktiga organisationer, under 2019–2020.

Ulrika Magnusson, Returpack/Pantamera

Under 2020 utsågs Returpack/Pantamera som Sveriges friskaste företag. Hur lyckas man bäst med att skapa en arbetsplats där människor mår bra och där jobbet bidra till livskvalitet? Vi möter Ulrika Magnusson som jobbar idag som HR- & Hållbarhetschef på Returpack/Pantamera, hon berättar om deras resa, utmaningar och framgångsfaktorer.

Ulrika har mångårig erfarenhet av arbete med social hållbarhet från olika typer av HR-roller både inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn. I sitt CV har Ulrika bland annat Migrationsverket, Polismyndigheten och Mercedes-Benz. Under de senare åren har hon lagt sitt fokus i organisationer med tydliga samhällsuppdrag. Ulrika har en examen från personal- och arbetslivsprogrammet med inriktning arbets- och organisationspsykologi, Lunds universitet.

Nytt seminariekoncept!

Förra året introducerade NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv ett nytt koncept för att öka möljligheten till nätverkande och utbyte av erfarenheter deltagarna emellan. 

Konceptet består av två delar där del 1 kommer att webbsändas från Stockholm och följas gemensamt i grupp från Göteborg och Malmö. Ni som är i Stockholm deltar på plats under webbsändningen. Del 2 består av gruppdiskussioner på plats på respektive ort i direkt anslutning till webbsändningen. Denna del webbsänds inte.

Du som inte har möjlighet att följa webbsändningen i grupp kan förstås följa webbsändningen av del 1 hemifrån eller från jobbet istället. Inspelningen från webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på NMC Arkiv i efterhand.

Mer information om talare och program meddelas senare.

Agenda 2030

Detta seminarium belyser främst de sociala hållbarhetsmålen:

Övrig information

Sista anmälningsdag: 28 november

Deltagare: Seminariet är öppet för alla. 

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt för NMC:s medlemmar. Kostnaden för icke medlemmar är 2000 kr + moms för deltagande på plats och 1000 kr + moms för deltagande via webben. Betalning sker via faktura. OBS, anmälan är bindande, ingen återbetalning sker! 

Bli medlem i NMC – Läs mer här!

Avbokning: Vid förhinder ber vi dig att meddela oss så snart som möjligt så att vi kan ge din plats åt någon annan!

Webbsändning: Länken till webbsändningen skickas ut senast dagen innan seminariet.

Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@nmc.a.se, eller ringa 010-505 14 45.

NMC Arkiv

Efter eventet kommer vi att lägga upp allt material, talarpresentationer, relevanta länkar och eventuell webbinspelning i NMC Arkiv. Där hittar du även material från tidigare event och seminarier. Observera att NMC Arkiv endast är tillgängligt för medlemmar och att du därför måste logga in för att komma åt materialet.