Laddar Evenemang
Är du redo för den nya visselblåsarlagen?

Ny lag om visselblåsning och hur du implementerar det i ditt företag

Vad säger den nya lagstiftningen och standarden och hur implementeras detta i din verksamhet? Vad är betydelsen av visselblåsarsystem, och hur kan den nya ISO-standarden ge praktiskt stöd för ökad lagefterlevnad ?

Kom och lär dig om den nya visserblåsarlagen och ta del av goda exempel och lärdomar från andra företag och organisationer.

OBS! detta event är digitalt.

Möt våra talare:

Natali Engstam Phalén, Advokatfirman Lindahl

Advokat, Specialist Counsel

Natali ansvarar för Lindahls rådgivning inom Compliance & Investigations på Stockholmskontoret. Hon var tidigare generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM) och innan dess advokat. Hon har bl.a. erfarenhet av att implementera visselblåsarsystem, vara extern mottagare av visslingar samt utreda misstänkta oegentligheter.

Natali kommer att ge en praktiskt orienterad ”crash course” i den nya visselblåsarlagstiftningen. I ett kondenserat format presenteras en översikt över de viktigaste kraven enligt den nya lagen tillsammans med konkreta tips för att inrätta en visselblåsarfunktion och hur du bäst förbereder din verksamhet för att möta de nya kraven.

Petter Tiger, Lantero

Vd

Petter är vd och grundare av Lantero. Han har jobbat med visselblåsning sedan 2014 och har tagit ett särskilt intresse i hur man bygger bort intressekonflikter och etablerar rutiner med verkligt oberoende utredare.

Petter har varit engagerad i den kommitté som från svenskt håll jobbat med den nya internationella visselblåsarstandarden och han kommer berätta mer om den nya standarden och hur du kan använda den i sin verksamhet. Han är också en aktiv röst i debatten, bland annat kring behov av skydd för handläggaren när man sätter upp processer för visselblåsning.

Möt vår panel:

I det efterföljande panelsamtalet får du höra företagsrepresentanter berätta kring möjligheter, utmaningar och konkreta erfarenheter av den nya visselblåsarlagen, standarden och implimeteringen i verksamheten. Du får även höra en representant från TCO utifrån ett arbetstagarperspektiv och våra talare.

  • Lise Donovan, Jurist på TCO
  • Natali Engstam Phalén , Advokat, Specialist Counsel på Advokatfirman Lindahl
  • Petter Tiger, vd Lantero

Lise Donovan är jurist på TCO och har jobbat med visselblåsarfrågor ur ett arbetstagarperspektiv både på EU- och nationell nivå sedan 2013. Hon har ingått i referensgruppen i båda de statliga utredningarna om visselblåsning som kom med sina betänkanden 2014 respektive 2020. Lise ansvarar för närvarande i ett arbete att ta fram en handbok om visselblåsning som riktar sig till TCO:s tolv medlemsförbund, varav Unionen är ett.

Mer info om företagsrepresentanter i panelen som berättar om hur de implementerar detta kommer strax!

Moderator

Moderator för dagen är Malin Dahlberg Markstedt.

Mer info kommer strax!

Seminariekoncept

Detta evenemang består av en webbsändningen.

Inspelning från webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv Arkiv i efterhand.

Mer info om talare och program meddelas senare.

Agenda 2030

Detta event bidrar till helheten av de globala hållbarhetsmålen:

Övrig information

Sista anmälningsdag: 20 februari

Deltagare: Seminariet är öppet för alla. 

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt för NMC Nätverket för Hållbart Näringslivs medlemmar. Kostnaden för icke medlemmar är 1000 kr + moms för deltagande. Betalning sker via faktura. OBS, anmälan är bindande, ingen återbetalning sker!

Bli medlem i NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv – Läs mer här!

Avbokning: Vid förhinder ber vi dig att meddela oss så snart som möjligt så att vi kan ge din plats åt någon annan!

Digitalt deltagande: Länken till webbsändningen skickas ut senast dagen innan seminariet.

Kontakt: Har du frågor om seminariet är du välkommen att mejla till info@nmc.a.se, eller ringa 010-505 14 45.

NMC Nätverkt för Hållbart Näringsliv Arkiv

Efter eventet kommer vi att lägga upp allt material, talarpresentationer, relevanta länkar och eventuell webbinspelning i NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv Arkiv. Där hittar du även material från tidigare event och seminarier. Observera att NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv Arkiv endast är tillgängligt för medlemmar och att du därför måste logga in för att komma åt materialet.

Registrera