Kristina AtKisson ny generalsekreterare för NMC

Pressmeddelande 16 september 2016

I sin nya roll som generalsekreterare för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv vill Kristina AtKisson bidra till att bygga broar mellan näringsliv, policy, forskning, utbildning och intresseorganisationer. Med sin långa och breda erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor ser hon många möjligheter med ett nationellt och branschöverskridande nätverk som NMC.

Kristina AtKisson ser fram emot att få arbeta med ett nätverk som NMC vars medlemmar representerar både näringsliv, offentlig verksamhet och intresseorganisationer. Hon poängterar att de alla har en nyckelroll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle, var och en för sig, men inte minst tillsammans.

”Det ska bli oerhört roligt att tillsammans med NMC:s styrelse och kansli arbeta för att underlätta för våra medlemmar att vässa sina strategier och kompetenser, hitta samarbetspartners, liksom att på olika sätt delta i samhällsdebatten – och summa kardemumma – att driva på en hållbar utveckling både i och utanför vårt lands gränser.”

Kristina är i botten utbildad systemekolog och har jobbat länge och brett med hållbarhet inom forskning, utbildning, policy och näringsliv, bland annat på Miljödepartementet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Karolinska Institutet och ÅF. Vid flera av dessa jobb har hon arbetat med näringslivets hållbarhetsfrågor, till en början med störst fokus på miljö, naturresurshushållning och ekonomi, men sedan många år med alla dimensioner av hållbarhet.

Att se till helheten och försöka förstå hur saker och ting hänger ihop är det som Kristina tycker är mest spännande med att arbeta med hållbarhet.

”Jag hoppas kunna ge fortsatt fart och energi på NMC:s inslagna väg att arbeta brett med hållbarhet, där miljö alltid kommer att vara en central del. Jag tror stenhårt på att hållbarhet måste bli en integrerad del av allt från affärsutveckling och samhällsplanering, till det vi gör i vårt dagliga arbete. Jag tror vidare på alla former av korsbefruktningar, till exempel mellan näringsliv, policy, forskning, utbildning och intresseorganisationer.”

Kristina tar officiellt över rollen som generalsekreterare den 26 september 2016 och kommer precis som sina företrädare att vara anställd hos ÅF och arbeta för NMC som en del av sin tjänst. På ÅF arbetar Kristina med strategiska hållbarhetstjänster för externa kunder.