Ansökan

Förra ansökningsperioden slutade 22 maj 2020. 

Nästa ansökningsperiod startar i vår.

NMC:s mentorskapsprogram

För två år sedan anordnade NMC för första gången ett mentorskapsprogram för våra medlemmar. Programmet blev mycket lyckat, nya kontakter och erfarenheter skapades mellan adepter och mentorer.

Ansökan till Mentorskapsprogrammet 2020/21 är nu stängd och vi ser fram emot din ansökan i nästa ansökningsperiod som startar i vår!

Syfte med programmet

Adept
 • Få stöd i sitt hållbarhetsarbete och/eller sin yrkesroll
 • Kunna ventilera dilemman/utmaningar och ställa frågor
 • Ha någon extern person att bolla med
 • Få tips, inspiration och nya infallsvinklar
Mentor
 • Dela med sig av sina erfarenheter
 • Utveckla sitt eget ledarskap/coachning
 • Stötta adepten i hens hållbarhetsarbete
 • Ge ett utifrånperspektiv på adeptens frågor/utmaningar/dilemman
Gemensamt
 • Dela kunskaper och erfarenheter kring ett framgångsrikt hållbarhetsarbete
 • Reflektera kring olika hållbarhetsfrågor/utmaningar
 • Utvidga sina personliga nätverk
 • Lära känna varandra
 • Få nya perspektiv
 • Förtroliga samtal

Målgrupp för programmet

Adept
 • Medlem i NMC
 • Arbetar med att leda/samordna/driva hållbarhetsarbetet – på övergripande nivå eller inom ett visst område – inom företag och organisationer
 • Vill utvecklas inom sin yrkesroll
 • Villig att dela med sig av sina yrkesrelaterade frågor, utmaningar, dilemman
 • Öppen för nya förslag, råd och perspektiv
Mentor
 • Medlem i NMC
 • Betydande erfarenhet av att arbeta leda/samordna/driva hållbarhetsarbetet – på övergripande nivå eller inom ett visst område – inom företag och organisationer
 • Nyfiken på andra människor och vill bidra till någon annans utveckling
 • Vill dela med sig av sina erfarenheter
 • Har erfarenhet av, eller vill prova på, coachningsrollen

Upplägg och tidplan för programmet

 1. Ansökan till Mentorskapsprogrammet (23 april-15 maj 2020). En inbjudan till att deltaga i programmet sänds ut till NMC:s medlemmar.
 2. Matchning (maj 2020). NMC matchar ihop mentorerna med adepterna i lämpliga par.
 3. Introduktion (juni 2020). NMC bjuder in till två startmöten (webbmöten) – ett för mentorer och ett för adepter. NMC berättar om mentorskapsprogrammet och svarar på frågor.
 4. Träffar (augusti 2020-februari 2021). Paren träffas fyra gånger under en sexmånadersperiod. Adepten ansvarar för att föreslå ämnen att ta upp på träffarna. Paren bestämmer när och var de ska träffas. Paren sköter sig själva, men kan kontakta NMC vid behov, t.ex. om matchningen inte funkar.
 5. Avslut (februari 2021). Efter sex månader samlar NMC mentorerna och adepterna var för sig för avslutande möten för reflektion och utvärdering av mentorskapsprogrammet.

Övrig information

Antalet platser i programmet är begränsat och vi fördelar platserna för att få bästa möjliga matchning mellan adept och mentor. Ingen form av marknadsföring av konsulttjänster till adepten/mentorn får förekomma. Fokus ligger på adeptens behov då matchning görs.

Deltagande i mentorskapsprogrammet är kostnadsfritt för Nätverket för Hållbart Näringslivs medlemmar. Eventuella kostnader för resor eller utlägg under programmets gång står deltagaren för själv.

Har du frågor om programmet är du välkommen att ringa 010-505 14 45 eller mejla till info@nmc.a.se (ange ”Mentorskapsprogram” i ämnesraden).