Ansökan

Ansökan är nu öppen och stänger 14 maj 2021. Vi ser fram emot din ansökan!

Ansökan Adept

Ansök för att vara adept

Ansökan Mentor

Ansök för att vara mentor

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv och Ledarnas mentorskapsprogram 2021/22

Välkommen att anmäla dig till mentorskapsprogrammet 2021/22!

För tre år sedan anordnade NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för första gången ett mentorskapsprogram för våra medlemmar. Programmet har varit mycket framgångsrikt och bidragit till att nya kontakter och nätverk etablerats. Vi fortsätter succén även i år men nu i samverkan med fackförbundet Ledarna!

Ledarna, som är Sveriges enda fackförbund för chefer med över 95 000 medlemmar, bidrar till mentorskapsprogrammet med fantastiska insikter inom området ledarskap, organisation och förändringsarbete.

Ledarna och NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv har gått samman i genomförandet av årets mentorskapsprogram för att maximera nyttan för deltagarna och ha fokus på både ledarskaps- och hållbarhetsfrågor.

Ansökningsperioden för mentorskapsprogrammet öppnar idag för både mentorer och adepter och vi ser fram emot din ansökan! I årets program kommer maximalt 30 mentor-adept-par att erbjudas plats.

Nytt för i år är att du kan välja mellan två inriktningar; hållbarhet eller ledarskap. Matchningen görs sedan inom de två inriktningarna och de specifika fokusområden som du är intresserad av (i den mån det är möjligt). Mentorer från NMC finns inom området hållbarhet och mentorer från Ledarna finns inom området ledarskap. Adepterna kan välja fritt vilken inriktning de söker till.

Det övergripande syftet med mentorskapsprogrammet är att dela kunskaper och erfarenheter kring ett framgångsrikt hållbarhets- och ledarskapsarbete genom personliga och förtroliga träffar och samtal.

Matchningen görs under maj och ett introduktionsevent äger rum i mitten av juni där mentorer och adepter får en kortare utbildning inom coachande samtal och mentorskap.

Mentorskapsträffarna äger rum från augusti 2021 till februari 2022 då programmet avslutas.

Mentorskapsprogram är endast öppet för NMC:s och Ledarnas medlemmar.

Syfte med programmet

Adept
 • Få stöd i sitt hållbarhetsarbete/ledarskapsroll och/eller sin yrkesroll
 • Kunna ventilera dilemman/utmaningar och ställa frågor
 • Ha någon extern person att bolla med
 • Få tips, inspiration och nya infallsvinklar
Mentor
 • Dela med sig av sina erfarenheter
 • Utveckla sitt eget ledarskap/coachning
 • Stötta adepten i hens hållbarhetsarbete eller ledarskapsroll
 • Ge ett utifrånperspektiv på adeptens frågor/utmaningar/dilemman
Gemensamt
 • Dela kunskaper och erfarenheter kring ett framgångsrikt hållbarhetsarbete eller framgångsrik ledarskapsroll
 • Reflektera kring olika hållbarhetsfrågor/ledarskapsfrågor/utmaningar
 • Utvidga sina personliga nätverk
 • Lära känna varandra
 • Få nya perspektiv
 • Förtroliga samtal

Målgrupp för programmet

Adept
 • Medlem i NMC eller Ledarna
 • Arbetar med att leda/samordna/driva hållbarhetsarbetet eller är ledare/chef – på övergripande nivå eller inom ett visst område – inom företag och organisationer
 • Vill utvecklas inom sin yrkesroll
 • Villig att dela med sig av sina yrkesrelaterade frågor, utmaningar, dilemman
 • Öppen för nya förslag, råd och perspektiv
Mentor
 • Medlem i NMC eller Ledarna
 • Betydande erfarenhet av ledarskap/chefsroll eller att leda/samordna/driva hållbarhetsarbetet – på övergripande nivå eller inom ett visst område – inom företag och organisationer
 • Nyfiken på andra människor och vill bidra till någon annans utveckling
 • Vill dela med sig av sina erfarenheter
 • Har erfarenhet av, eller vill prova på, coachningsrollen

Upplägg och tidplan för programmet

 1. Ansökan till Mentorskapsprogrammet (26 mars-14 maj 2021). En inbjudan till att deltaga i programmet sänds ut till NMC:s och Ledarnas medlemmar.
 2. Matchning (maj 2021). NMC och Ledarna matchar ihop mentorerna med adepterna i lämpliga par.
 3. Introduktion (juni 2021). NMC och Ledarna bjuder in till två startmöten (webbmöten) – ett för mentorer och ett för adepter. NMC och Ledarna berättar om mentorskapsprogrammet och svarar på frågor.
 4. Träffar (augusti 2021-februari 2022). Paren träffas fyra gånger under en sexmånadersperiod. Adepten ansvarar för att föreslå ämnen att ta upp på träffarna. Paren bestämmer när och var de ska träffas. Paren sköter sig själva, men kan kontakta NMC eller Ledarna vid behov, t.ex. om matchningen inte funkar.
 5. Avslut (februari 2022). Efter sex månader samlar NMC och Ledarna mentorerna och adepterna var för sig för avslutande möten för reflektion och utvärdering av mentorskapsprogrammet.

Övrig information

Antalet platser i programmet är begränsat och vi fördelar platserna för att få bästa möjliga matchning mellan adept och mentor. Ingen form av marknadsföring av konsulttjänster till adepten/mentorn får förekomma. Fokus ligger på adeptens behov då matchning görs.

Deltagande i mentorskapsprogrammet är kostnadsfritt för Ledarna och för NMC Nätverket för Hållbart Näringslivs medlemmar. Eventuella kostnader för resor eller utlägg under programmets gång står deltagaren för själv.

Har du frågor om programmet är du välkommen att ringa 010-505 14 45 eller mejla till info@nmc.a.se (ange ”Mentorskapsprogram” i ämnesraden).