NMC:s Hållbarhetspanel

NMC:s Hållbarhetspanel består av drygt 70 hållbarhetschefer eller motsvarande befattningar med det övergripande ansvaret att driva hållbarhetsarbetet framåt i sin organisation. Panelen drogs i gång i oktober 2018 och får svara på frågor ett par gånger per år och som syftar till att mäta temperaturen i hållbarhetsarbetet. Svaren är anonyma men det finns möjlighet att ”räcka upp handen” om man kan tänka sig att bli kontaktade av media gällande den fråga som ställts.

Nedan hittar du svaren på de frågor som panelen svarat på: