Vill du gå med i Hållbarhetspanelen?

För att ingå i panelen bör du inneha en senior roll som är kopplad till din organisations hållbarhetsarbete, t.ex. hållbarhetschef.

Gå med i hållbarhetspanelen här!