Vill du gå med i Hållbarhetspanelen?

För att ingå i panelen bör du inneha en senior roll som är kopplad till din organisations hållbarhetsarbete, t.ex. hållbarhetschef.

Gå med i hållbarhetspanelen här!

Nätverket för Hållbart Näringslivs Hållbarhetspanel

Nätverket för Hållbart Näringslivs Hållbarhetspanel består av ett 80-tal hållbarhetschefer eller motsvarande befattningar med det övergripande ansvaret att driva hållbarhetsarbetet framåt i sin organisation. Panelen drogs i gång i oktober 2018 och får svara på ett par korta enkäter per år. Syftet med Nätverket för Hållbart Näringslivs Hållbarhetspanel är att snabbt och effektivt mäta temperaturen på hållbarhetsarbetet inom svenskt näringsliv. Svaren är anonyma och används som underlag för artiklar och vid våra event.

Nedan hittar du svaren på de frågor som panelen svarat på:

2022

2021

2020

2019

2018