Ett forum för diskussion, kunskapsutbyte och nätverkande

NMC bildades 1994 och är en partipolitiskt obunden ideell förening för företag och organisationer från hela Sverige som vill dela kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett framgångsrikt, integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete. Vi erbjuder hållbarhetschefen och andra nyckelpersoner inom hållbarhetsarbetet möjligheter till branschöverskridande erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

NMC har som vision ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart näringsliv – nationellt och globalt. NMC:s ändamål är att stödja sina medlemsorganisationer i deras verksamhet och utveckling så att de bidrar till att visionen förverkligas.

Seminarier och olika sammankomster utgör kärnan i vår verksamhet

Vår verksamhet består främst av olika former av seminarier och sammankomster som till övervägande del äger rum i Stockholm, Göteborg och Malmö. Till dessa bjuder vi in intressanta talare och experter men ger också mycket tid till frågor, dialog och diskussioner. För att nå ut till samtliga medlemmar som är spridda över landet webbsänder vi flera av våra seminarier. Man kan som medlem också ta del av inspelningar och talarnas presentationer i efterhand via NMC Arkiv.

Flera av våra seminarier är öppna även för personer som inte är medlemmar men då mot en avgift.

En gång per år bjuder vi in våra medlemmar till en medlemsresa – sensommarmötet – i syfte att möjliggöra ett fördjupat erfarenhetsutbyte och än bättre chans att lära känna varandra. Först till kvarn gäller och deltagande sker med en viss medfinansiering i form av en anmälningsavgift.

Medlemskapet är knutet till företaget eller organisationen

Alla intresserade i verksamheten är varmt välkomna att delta vid NMCs olika möten och aktiviteter! Se till att alla nyckelpersoner inom ert hållbarhetsarbete är registrerade under ert medlemskap så att de får vårt nyhetsbrev där vi annonserar kommande möten och aktiviteter.

Bjud in andra medlemmar till era hållbarhetsevent

Nu kan även våra medlemmar bjuda in varandra till hållbarhetsevent som de själva anordnar. Vi annonserar dessa i vårt nyhetsbrev och på vår hemsida. Klicka här för att läsa mer.

Vi blir gärna fler – ansök om medlemskap för ditt företag eller din organisation!

Bli medlem


Näringslivets roll för Agenda 2030 och Parisavtalet

NMC står bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) och Parisavtalet eftersom de representerar en helhetsvision för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar värld.

Ett framgångsrikt och hållbart näringsliv spelar en central roll för att vi ska klara omställningen och nå målen. NMC hjälper organisationer att finna möjligheter för en hållbar utveckling samt få förståelse för hur risker kan uppstå, för affären och samhället, om inte hållbarhetsfrågorna hanteras seriöst.

För att nå målen behövs också:

  • Ledarskap – Ett tydligt och engagerat ledarskap är en nyckelfaktor till ett hållbart näringsliv. Vi uppmuntrar och hyllar modiga företagsledare genom att dela ut vårt årliga pris Hållbart Ledarskap.
  • Etik – Grunden för att näringslivet aktivt ska kunna bidra till de globala målen är ett ansvarsfullt företagande i linje med UN Global Compacts 10 principer och ISO 26000. Det etiska perspektivet är utgångspunkten i många av våra seminarier.
  • Samverkan – Enskilda aktörer behöver samverka både inom sina områden och branschöverskridande för att lyckas lösa komplexa hållbarhetsutmaningar. Vårt breda nätverk uppmuntrar till att förstå och att identifiera synergier och möjligheter för samverkan.