Valnämnd

Medlemmars förslag på kandidater till styrelsen ska i enlighet med NMC:s stadgar inkomma senast vid utgången av januari månad.

Cecilia Pfannenstill

Quality and Sustainability Director, CGI Sverige AB
cecilia.pfannenstill(at)cgi.com

Ingela Wickman Bois

Sustainable Business and Circular Economy Expert, NR Revision
ingela.wickman.bois(at)gmail.com

Josip Zeljko Tucak

Miljöchef, APL
zeljko.tucak(at)apl.se