Valnämnd

Medlemmars förslag på kandidater till styrelsen ska i enlighet med Nätverket för Hållbart Näringslivs stadgar inkomma senast vid utgången av januari månad.

Ingela Wickman Bois

Sustainable Business and Circular Economy Expert, NR Revision
ingela.wickman.bois(at)gmail.com

Charlotta Szczepanowski

Chef för Hållbar Utveckling och Kvalitet, Coop
charlotta.szczepanowski(at)coop.se

Staffan Fredlund

Miljöchef, Wihlborgs Fastigheter
staffan.fredlund(at)wihlborgs.se